PSİKOLOJİ

PSİKOLOJİ

Tarhi : 14-04-2016 06:26:06 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

psikoloji

İnsanın hayatına şekil veren psikolojidir. Öncelikle Psikoloji (Yunanca ψυχολογία, psihologia: psikoloji), insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla çok daha kısa bir geçmişe sahiptir. Bu kısa süre içinde psikoloji değişik biçimlerde tanımlanmıştır. İlk tanım insan zihninin yapısının incelenmesi biçimindeydi. İnsan zihnini gözleyebilmenin olanaksızlığı karşısında psikologlar, psikolojiyi “gözlenebilendavranışların bilimsel incelemesi” biçiminde tanımlamışlardır. İnsan zihninin davranış üzerindeki etkisini kabul etmeyen bu yaklaşıma, psikoloji içinde tepki oluşmaya başlamış, bellek süreçleri ve düşünme gibi zihinsel işlevleri inceleyen bilişsel psikoloji ortaya çıkmıştır.

Tabi bu sayfada psikolojik deneylerin sonuçlarını paylaşmayacağım çünkü bir nörolog veya bir psikolog değilim sadece psikolojiye duyduğum ilgiden dolayı okuduğum kitaplar ve edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bana göre beyin insanın en yüce organıdır ve haliyle insanı insan yapan organdır. Bozuk kişilikler, hayatımızda yaptığımız hatalar, insanlarla olan ilişkilerimizdeki bozukluklar beynin eksik ve noksanlığından değil beynin temel yapısı olan psikolojiden kaynaklanmaktadır. Sağlıklı bir psikoloji için neler yapılıyor, psikolojik rahatsızlıklar nelerdir, kişilikler ve kişilik analizleri hakkında bilgiler, bibliyoterapi yöntemleri yani psikoloji üzerine ne varsa…..


PSİKOLOJİ