CSS2 ve CSS3 PSEUDO SEÇİCİLERİ

CSS2 ve CSS3 PSEUDO SEÇİCİLERİ

Tarhi : 09-05-2017 05:48:36 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

CSS2 ve CSS3 PSEUDO SEÇİCİLERİ

IE 7 kısman IE 8 ve sonrası tam destekkliyor.

SINIF :AÇIKLAMA
E:active :E için aktif bir link rengi tanımlar
E:focus :E için fare hareketine odaklamayı sağlar.
E:hover :E nin fare üzerine gelmesi ayrılması durumu.
E:lang() :E için dil kuralları sağlar.
E:link :E için açılmamış bir linkin rengini tanımlar.
E:visited :E için açılmış bir linkin rengini tanımlar.
E:first-child :E nin ilk çocuk bağını seçer.

Etkileşim Sınıflar

a:hover= Atandığı elementin fare ile olan etkileşiminde devreye girmektedir.
a:active= Aktif bir link rengi tanımlar.
a:focus = Atandığı element için fare hareketine odaklanmayı sağlar.

CSS3 Pseudo Sınıfları

E:root :Belgenin kök elemanı. HTML belgesinin kök elemanı her zaman html belgesidir.
E:nth-child(n) :Herhangi bir E elementinin n’inci çocuk(child) bağını seçer.
E:nth-last-child(n) :Herhangi bir E elementin sonundan başlayarak n’inci çocuğunu seçer.
E:nth-of-type(n) :Herhangi bir E elementinin birinci kardeşinden başlayarak n’inci olanı seçer.
E:nth-last-of-type(n) :Herhangi bir E elementin sonuncu kardeşinde başlayarak n’inci elemanını seçer.
E:first-child :Herhangi bir E elementin ilk çocuk(child) elementinin üstü(parent) ise.
E:last-child :Herhangi bir E elementin en son çocuk elementin üstü parent ise.
E:first-of-type :Herhangi bir E elementi kardeş (sibling) elementinin ilki ise.
E:last-of-type :Herhangi bir E elementi kardeş (sibling) elementinin sonuncusu ise.
E:only-child :Herhangi bir E elementin çocuk elementinin üstü parent ise.
E:only-of-child :Herhangi bir E elementin kardeş (sibling) elementi var ise.
E:empty :Elementi çocuk element değilse text bağı içeriyorsa.
E:target :Elementin target özelliği referer bir adres ise. Çapa türü linkler.
E:enabled :Kullanıcı arabirim öğelerinden herhangi birisinin ulaşılabilir olup olmadığını saptar.
E:disabled :Kullanıcı arabirimi öğelerinden herhangi birisinin kapalı olup olmadığını saptar.
E:checked :Kullanıcı E elementine tik koymuşsa.
E:selection :E elementi kullanıcı tarafından seçilmişse.
E:not(s) :E elementin bağında s değilse.

pseudo Elementler

Pseudo elementleri kavramı, belge içinde daha fazla gerçekte olmayan soyutlanmış ama var olan HTML elementleri gibi davranan özellikleri kullanmak için oluşturulmuştur.

E:firts-line : E için ilk satırı seçer.
E:first-letter : E için ilk karakteri seçer.
E:before : E içeriğininden öncesini seçer.
E:after : E içeriğinden sonrasını seçer.

icon kodları
çek 1:\2713
çek 2:\2714
çarpı:\2717
yıldız:\2603
kardanadam:\2603
dönüşüm:\267B
small:\263A
eposta:\2709
işaretparmağı:\261D
üzgünsurat:\2639
at:\2658
kalp:\2665