Python if-else Kullanımı

Python if-else Kullanımı

Tarhi : 17-06-2021 12:48:46 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

Python if-else Kullanımı

Python programla dilinde belirli şartlarda belirli kodların çalışmasını if-else yani koşul yapısı ile sağlamaktayız. Bu gibi durumlarda if (eğer) şartı sağlandığı durumlarda, else (Değilse) şartın sağlanmadığı durumlara çalışacak kodları kullanırız.
Örnek:

Dikkat edilmesi gereken en önem husulardan biri if şartını sağlanması durumunda çalışacak kodların bir alt satırdan başlatarak bir tab içeri girip yazdık. Bu durum python da {} kod bloklarının kullanılmaması sebebiyle yapılmaktadır. İster bir tab içeri girin istersenin 4 adet boşluk bırakara içeri girin önemli olan boşlukların aynı uzunlukta bırakılmış olmasıdır. Tavsiye kodlama başından ya 4 der adet boşluklarla devam edin ya da tab butonuyla ilerleyin.

Yukarıdaki örnektede görüldüğü gibi if şartının sağlanması için True değerinin verilmesi gerekmektedir. Şimdi bir sayının 10’dan büyüklük veya küçüklük durmunu kontrol edecek bir koşul yapalım.

Yukarıda şartın sağlandığında if kod satırının sonrasında bir tab içeriden başlayan kodlar çalışırken, şartın sağlmadığı durumlarda ise else kod satırı sonrasında bir tab içeriden başlayan kod blokları çalışacaktır.

Şimdi ise bazı sınama operatörlerinin ne alma geldiğiniz sizinla paylaşalım.

< Küçüktür operatörü
> Büyüktür operatörü
<= Büyükeşit operatörü.Büyük veya eşitse
>= Büyükeşit operatörü. Büyükse veya eşitse
== Eşitse operatörü
!= Eşit değilse operatörü

Bir önceki örnekte kullanıcı 10 sayısını girdiğinde sayının ondan küçük olduğu mesaj ekrana verilmektedir. Peki eşitli durumunda oluşan kodları nasıl yazcağız?

Üçüncü ve daha çok şartın olduğu durmlarda ise elif kulanılmaktadır. Örnek bir uygulmayı aşağıda yapalım.

İsterseniz şimdi birden çok şartın bulunduğu bir koşul bloğu yazalım. Örneğin şehir plaka kodları girildiğinde şehirin adını yazdıralım.

Şimdi koşul bloğumuz biraz daha detaylandıralım. Pythonda iç içe koşul blokları oluştururken kodların birbirine girmemesi için girintilere dikkat edilmesi gerekmektedir. Şimdi öğrendiklerimze istinaden bir kullanıcı login kontrolü yapalım.

Koşul bloğu yazarken dikkat etmemiz gereken önemli konulardan biride if kodundan sonra gelen diğer şartları elif komutuyla birbirine bağlıyor olmanız eğer sonraki koşullarıda if ile başlatırsan hataya düşümüş olursunuz.

Örnek bir uygulama olarak sizinle Pythonda vucut kitle indeksi hesaplama programı yapalım.

Eğer isterseniz iki seçenekli kullanımlarda if değerini tek satırda yazabilirsiniz. Bu işlem bir çok yazılım dilinde mevcut ve Python’da ise aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

Yukarıdaki işlemde kullınıcını doğum yılını bir değişkene atadık. Daha sonra durum adılı değişkene if (2022-dogum) >= 18 karak işleminin True gelmesi durumunda ilk karakter dizisini atadık. Karar işlemi sonucu False gelmesi durumunda else değerinden sonra gelen karakter dizisini atadık.

Bu yapıyı birden çok karar içinde kullanabilirsiniz. Tabi bu şekilde yazım hata yapma olasılığını artırdığı için tavsiye etmem ama kullanmanız gerekiyorsa da aşağıdaki örneği inceleyelim

Yukarıda yaptığımız örnekte ilk karakter yapımız sayi değişkeni içerisindeki değerin beşten büyük olup olmadığını kontrol ettik. Eğer sayi beşten büyük olsaydı ilk karakter dizimiz "sayi 5'den büyük" ekrana basacaktı. Bu şartı sağlamadığında else’den sonra gelen ikinci karar yapısı çalışıyor. Burada ise sayının beşten küçük olup olmadığı sorgulanıyor. Sayı 5’ten küçük olursa "Sayi 5'ten küçük" karakter dizisini ekrana basacak. Buradaki şart sağlanmazsa "sayi 5'e eşit" karakter dizisini ekrana basacak.

Bu başlıklarda dikkatinizi çekebilir.