Python Karakter Dizi Metodları (Python String İşlemler)

Python Karakter Dizi Metodları (Python String İşlemler)

Tarhi : 21-11-2021 11:32:53 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

Merhaba bu yazımızda Python string metodlarını ele alacağız. Bildiğiniz gibi bir çok yazılım dilinde bu string metodları hemen hemen aynı işlevleri yaparlar. Tek farkları yazımları ve parametre gönderimlerdir. Bu zamana kadar bakmış oldğum C,C++,C#,.NET,PHP,Javascript ve Python’da bu metodlar kullanılmaktadır. Tabi bütün metodları ezberleyemezsiniz. Zaten ezberleseniz diğer bir yazılım diline geçtiğinizde unutacağınıza eminim. Bu sebepten metodların hepsini illa ezberleyeceksiniz diye bir şey yok. Sadece bilinen ve fazla kullanılan Python string metodları bilmenizde fayda var. Diğerlerini ise ihtiyaç anında kaynaklardan bulabilirsiniz.

Öncelikle str sınıfımızı bir listeleyelim.

Şimdi bu metodları tek tek inceleyelim.

Python replace() Kullanımı

Bu metodu tanımlanan bir karakter dizisi içerisinki elamanların değişimi için kullanılmaktadır. Bunu bir örnekle deneyelim.

Yukarıdaki metodu iki parametre replace("değişekecek","Yerine Gelecek") almaktdır. Bunlardan ilki değişecek olan diğeri ise yerine gelecek olan.

Python split() Fonksiyonu Kullanımı

Bir karakter dizisinde belirlenen karatere göre metni bölmeye yarar.Geriye dizi bir değer dönderir.

Karakter dizisindeki otomobil markalarını boşluklara göre parçaladık ve diziyi tekrar ekrana bastık.

split(" ",2) metodu ikinci bir parametre daha almaktadır. Bu parametrede belirtilen karaktere göre karakter dizisinin kaç kez bölüneceğini belirler.

Otomobil markalarını yazdığımı karakter dizisinde boşluğa göre iki kez bölme işlemi yaptı.

Python rsplit() Fonksiyonu Kullanımı

Bu rsplit() metoduda yine split() gibi aynı özelliğe sahiptir. Tekfarkı bölme işlemine sağ taraftan başlıyor olmasıdır.

Python splitlines() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonskiyonda yine split() gibi çalışmaktadır. Bu fonsiyonun farkı uzun metinleri enter (\n) adedine göre ,yani satır sayısına göre bölmektedir.

Metin içerisinden vurduğumuz enter sayısı kadar geriye bir dizi dönderdi.

Bu metod bir parametre daha almakta. Parametre olarak splitlines(True) gönderdiğnizde enter yapılan alanlara “\n” işlecini getirmektedir.

Aşağıdaki örneği çalıştırarak detaylıca inceleyiniz.

Yine isterseniz girmiş olduğumuz metinin ascii ve binary kod sıralamsını veren öreneğimizi inceleyebilirsiniz.

Python lower() Fonksiyon Kullanımı

Girilen karakter dizisini küçültmek için kullanılır. Bazı ergen kullanıcılar kullanıcı adlarını veya mesajları DeĞİşİkşEKilDe yazmaktalar. Bunların önüne geçmek için kullanılan etkili bir fonksiyondur.

Tabi bu fonkisyonda da karakter problemleriyle karşılaşılabilir. Bu problem replace() fonsiyonu ile çözülebilir.

Python upper() Fonksiyon Kullanımı

Bu metodda karakter dizilerinde küçük harfleri büyük hale getirmeye yaramaktadır.

Yine bu metodda da karakter problemleri ile karşılaşılabilir. Bu durumlarda replace() metodu kullanılabilir.

Python islower() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonksiyon sayesinde karakter dizilerinin küçük oldularını sınayabiliriz.

Python isupper() Fonksiyon Kullanımı

Girilen karakter dizisinin büyük harf olup olmadığın kontrol eder. Geri True/False değerini gönderir.

Python endswith() Fonksiyon Kullanımı

Belirtilen karakter dizinisini isteninlen karaterle bitip bitmediğini kontrol eder.

Python startswith() Fonksiyonu Kullanımı

Anlaşılacağı üzere bir karakter dizisinin hangi karakter dizisiyle başladığını sorgulamaya yarar. Geriye True veya False değer dönderir.

Python capitalize() Fonksiyonu Kullanımı

Karakter dizisinde karakterin ilk harfini büyük yapmaya yarar.

Python title() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonksiyou capitalize() gibi çalışır farkı capitalize() fonsiyonu ilk sözüğün ilk harfini büyük yaparken title() fonksiyonu ise sözcüklerin ilk harflerini büyük yapar.

Python swapcase() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonksiyon karakter dizisini büyükse küçük, küçük ise büyük yapmaya yarar.

Python casefold() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonkiyon bazı latin dışında yazılan karater dillerinide karakter dizisini küçültmek için kullanılır.

Python strip() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonksiyon karakter dizisinin sağıda ve solunda buluna gereksiz karaterleri temzilemeye yarar. Bunlar boşluk veya özel karater olabilir

Aşağıdaki örnekte karater dizisi içerisinde sağlı sollu bırakılan boşluklardan arındırılmıştır.

Eğer isterseniz sağlı sollu bulunan bazı karaterleride kırpabilirsiniz.

Python lstrip() Fonksiyonu Kullanımı

lstrip() fonksiyonu bir karater dizisinin sol tarafında bulunan boşluk ve özel karaterleri silmeye yarar.

Python rstrip() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonksiyon bir karater dizisinde sağ tarafta bulunan boşluk veya belirlenen özel karaterleri silmeye yarar.

Python join() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonksiyon bölünmüş bir karakter dizisini birleştiryeme yaramaktadır.

Aşağıdaki örnekte split() ile parçalamış olduğumuz bir karakter dizisini tekrar join() fonsiyounu ile birleştirmiş olduk.

Python count() Fonksiyonu Kullanımı

Bu foksiyon bir karater dizisi içerisinde belirlenen bir karaterin kaçkez tekrar ettiğini belirler.

count() metoduna ikinci parametre girildiğinde ise belirtilen karakter sayısından sonra karakter saymaya başlıyorlıyor.

Python index() Fonksiyonu Kullanımı

Bir karater dizisinde belirtilen karakterin soldan sağa ilk index numarasını dönderir.

Eğer ilk dörüncü indexten sonraki “a” karakterini bulmasını istiyorsanız aşağıdaki gibi kullanmalısınız.

Python rindex() Kullanımı

Bir karater dizisinde belirtilen karateri index numarasını sağ baştan başlayarak bulur.

Dikkat edilmesi gereken bir durum index ve rindex fonksiyonlarına aranan sözcük bulunamadığı zaman geriye ValueError göndermektedir.

Python find() Fonksiyonu Kullanımı

Bu foksiyondan bir karater dizi içerisinde aranan karakteri bulmaya yarar.index() fonksiyonu ile aynı görevi yapıyor. Aralarındaki fark, aranan karakter bulunamadığında geriye ValueError hatası göndememesidir.

Python rfind() Kullanımı

rindex() fonksiyonu ile aynı işlemi yapmaktadır. Farkı aranan karateri bulamadığında geriye ValueError hatası göndermemektedir.

Python center() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonksiyon belirtilen bir karater dizisinin uzunluğunu belirlemeye yarıyor. Karakter dizisinden fazla verilen uzunluklarada sağdan ve solda boşluk bırakıyor.

İstersenin fazla uzunluklada belirtilen bir karater ile düzenlenmesini isteyebilir.

Python rjust() Fonksiyou Kullanımı

Bu fonksiyonda yine center() fonksiyonu gibi çalışmaktadır. Farkı hizalamayı karakter dizisini sağa yaslayarak yapmaktadır.

Python ljust() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonksiyonda yine center() fonksiyonu gibi çalışmaktadır. Farkı hizalamayı karakter dizisini sola yaslayarak yapmaktadır.

Python zfill() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonksiyon karakter dizisinin sol tarafına istenildiği kadar sıfır eklenmesini sağlıyor.

Python partition() Fonksiyonu Kullanımı

Bir karakter dizisinin belirlenen ölçüte göre üçe parçalanmasını sağlamaktadır.

Python rpartition() Fonksiyonu Kullanımı

Bir karakter dizisini belirlenen ölçüte göre sağdan sola doğru parçalamaya yarar.

Python encode() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonksiyon karater dizisini istenilen karakter kodlamaya sistemine göre kodlamanızı sağlar.

Python expandtabs() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonksiyon karater dizisinde kullanılan sekme (\t) boşluklarının genişletilmesini sağlıyor.

Python maketrans()-translate() Fonsiyonu Kullanımı

Örneğin bir self link oluşturkmak istedik ve türkçe karaterlerin düzenlemensi gerekli. Bu işlemi maketrans() ile translate() fonksiyonuyla yapabilmekteyiz.

Python isalpha() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonksiyon belirlenen datanın karater kontrolünü yapıyor. Geriye true ve false değeri gönderiyor.

Pyhton isdigit() Fonksiyonu Kullanımı

Belirlenen datanın numeric olup olmadığını kontrol ediyor. Geriye sayi ise True değeri dönderiyor.

Python isalnum() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonsiyon belirtilen datanın sayı ve numeric olduğu durumlarda True değeri dönderir.

Python isdecimal() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonskiyon karater dizisini ondalık olup olmadığını kontrol eder.

Python isidentifier() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonksiyon değişken ve fonksiyon isimlerinin tanımlayıcı olup, olamayacağını kontrol eder.

Python isnumeric() Fonksiyonu Kullanımı

Bir karakter dizisinin sayılardan oluşup oluşmadığını kontrol etmeye yarar.

Python isspace() Fonksiyonu Kullanımı

Bir karater dizisinin tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını kontrol etmeye yarar.

Python isprintable() Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonsiyon karater dizisinin ekrana basılabilir olup olmadığını kontrol eder.