Python Liste Kullanımı ve Fonksiyonları (Python List Methods)

Python Liste Kullanımı ve Fonksiyonları (Python List Methods)

Tarhi : 24-12-2021 07:57:20 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

Pythonda bir diğer veri tipi ise List‘dir. Bu veri tipleri bünyesinde birden fazla data tutabilir.
Bir list oluşturalım.

İsterseniz oluşturmuş olduğumuz listeleri. Ekrana for döngüsü ile basabiliriz.

İsterseniz liste elemanlarını index numaralarına görede yazdırabilirsiniz.

Bir list’deki eleman sayısını len() fonksiyonu ile bulabilirsiniz.

Python list() Fonksiyonu Kullanımı

List oluştururken [] parantez kullanmamız yeterli olmaktadır. Yine list() list fonksiyonu ilede bunu yapabiliriz.

Listelerin Öğrelerine Erişim

Liste verilerin index numarını belirterek öğelere erişim sağlayabilirsiniz.

İç içe listelerde ise index numarlarını yanyana yazara erişim sağlayabilirsiniz.

Python List Öğelerini Değiştirme

Python veri tiplerinden olan list’te istediğniz zaman verileri değiştirebilirsiniz.

Yukardaki örnekte listedeki elemanları güncellemeyi ve yeni eleman eklemeyi öğrendik

Python List Birleştirme

Elimizde birden çok liste varsa ve bunların birleştirilmesi gerekiyorsa bu işlemi “+” operatör ile yapmaktayız.

Python List Öğe Silme

Oluşturulan bir list’de istenmeyen verileri del liste[0] şeklinde silebilirsiniz.

Python List Kopyalama

Oluşturan bir list veri tipini başka bir list veri tipine kopyalamak isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda bazı kullanımlar var. Öncelikle akla gelen ilk yöntemi verelim.

Yukarıdaki örnekte kopyalam işlemi yaptıktan sonra liste_1’in sıfırıncı indeksini değiştirdik. Ekrana bastığımızda liste_2’inin birinci indeksininde veririsinin değiştiğini gördük. Daha sonra bu değişkenlerin id() numlaralarının aynı olduğunu öğrendik. Bu şekil kopyalamalarda sadece değişkenin referans numarasının aynı olması verilerin aslında kopyalanmadığını gösteriyor. Şimdi aşağıdaki yöntemiş bir deneyelim.

Kesrek kopyalama işlemiş yaptığımızda liste veri güncellemelerinde bir birinden etkilenmediğini öğrenmiş olduk. Yine farklı bir koplayama işlemini list(liste) fonksiyonu ilede yapabiliriz.

Bu şekildeki kopyalamlarda da referans numarasının değiştiğini listenin tam olarak kopyalandığını öğrenmiş olduk.

Python Liste Üreteçleri

Python’da belirli index sayısında bir liste gerekiyorsa, bu durumda liste üreteci kullanılmaktadır. Aşağıda 0-100 arasında bir listeyi dinamik olarak oluşturalım

Eğer istersek bunu tanımlamayı tek satırda da yapabiliriz. Bu sayede boş bir liste oluşturmadan, liste tanımlanırken uzunluğuda belirlenmiş oldu.

Yine liste üretmek için list() fonkisyonunda kullanabiliriz.

Bu seferde 0’dan 100’e 2 ye bölüne bilen sayıları tutan bir liste oluşturalım.

Bu işlemi tek satırda yapalım.

Python Liste Metodları

Merhaba, liste metodları listelerde tutulan verilerin işlenerek daha kullanışlı bir hale getirilmesi için oluşturulmuş metodlardır. Verilerin düzenlenmesinde ve depolanmasında bu metodların kullanılması gerekmetedir. Şimdi sizlerle bu metodlar neler tek tek örneklemlerle inceleyelim.

List modtodların aşağıdaki kullanmış olduğumuz dir() metoduyla öğrenelim

Tabi bu metodların hepsi değil bizim inceleyeceğimiz ve kullanacağımız metoları aşağıda listeleyelim.

Python append() Metodu Kullanımı

Append metodu var olan bil listeye yeni veri eklamek için kullanıyoruz.

Listeye eleman eklemenin diğer bir yöntemide aşağıda verilmiştir.

Bu iki yöntem arasında dikkat edilmesi gereken en önemli durum, liste.append("Merhaba","Dünya") append fonksiyonun birden fazla veri ekleyememesidir.

Python Extend() Metodu Kullanımı

Extend metodu listeleri genişletmeye yarayan metoddur. Bu metod iki listeyi birşleştirir. Append metodu listeye bir eleman eklerken extend() metodu birden fazla element eklemenizi sağlar

Python insert() Metodu Kullanımı

İnsert metodu bir listede istediğimi indekse bir veri yerleştirmemizi sağlar. Insert() metodu iki tane parametre almaktadır. Bunlardan ilk parametre eklenecek verinin index numarası ikinci parametre ise eklenecek veridir. Aşağıdaki örneği dikkatli inceleyelim.

Python remove() Metodu Kullanımı

Bu metodla listedeki bir veriyi silebilmekteyiz.

Python reverse() Metodu Kullanımı

Python reverse() metoud liste içerisindeki verilerilerin sıralamsını tersine çevirmek için kullanılmaktadır.

Yine liste sıralamarında karater listelerini sıralamak için kullanıdığımız reversed() fonksiyonunuda aşağıdaki gibi kullanabiliriz.

Python pop() Metodu Kullanımı

Python pop() metodu listedki son elemanı silmek için kullanılır. Aynı zamanda verilen indeks numaralı veri silmek içinde kullanılır.

Python sort() Metodu Kullanımı

Python sort() metodu listede var olan verilerin a’dan z’ye aynı zamandan küçükten büyüğe doğru sıralama yapar.

Şimdide rakamları sıralayalım.

Yiney python da tersten sıralama yapmak istersek sort(reverse=True) parametresini vermemiz gerekmektedir.Dikkat edilmesi gereken diğer bir şey ise True parametresinin ilk harfinin büyük olarak yazılması gerekmektedir.

Python sıralama yaparken Türkçe karater sıralamalarında problem yaşanmaktadır. Örneğin:

Buradakş problem Türkçe karakterlerin listede en sona bırakılması durumudur. Bu durumu aşağıdaki kutllanımla çözmekteyiz.

Python index() Fonksiyonu Kullanımı

Python index() fonkisyonu liste içersindeki aranan bir değerin index numarasını bize veririr.

Python count() fonksiyonu kullanımı

Python count() fonkisyonu liste içerisi belirtilen verinin kaç kez tekrar ettiğini dönderir.

Python copy() Fonksiyonu Kullanımı

Python copy() fonksiyonu bir listenin diğer bir listeye kopyalanmasını sağlamaktadır.

Python clear() Fonksiyonu Kullanımı

Python clear() fonksiyonu liste içerisinde verilerin silinmesini sağlamaktadır.