Python Kullanıcıdan Veri Alma

Python Kullanıcıdan Veri Alma

Tarhi : 13-06-2021 12:13:22 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

Python da consoldan kullanıcıdan bilgi alma gereksinimi duyabilirsiniz. Bu gibi durumlarda input() Fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu fonsiyon yazıldıktan sonra geriye girlen değeri dönderir. Bu değeri almak içi bir değiken tanımlamanız gerekmektedir.

Öncelikle bir kullanıcının iletişim bilgilerini almanız gerektiğini ve onu ekrana aşağıdaki gibi bastığınızı varsayalım

Şimdi ekran bastığımız bu bilgileri kullanıcının girmesini isteyelim.

Konsoldan size sorular geldikçe imleç bir alt sekmeye inecek ve siz orada ilgili verileri gireceksiniz. Bu sayede çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.

Şimdi ise ekrandan girilen iki sayıyı alıp bunların çarpımını veren bir işlem yapalım.

int() Operatorü

Python’da konsoldan girilen veriler string olarak alınmaktadır. Matematiksel işlemler yapabilmek için gelen değerleri int() fonksiyonu ile tam sayı haline getirmekteyiz.

Python type() Kullanımı

Öncelikle bilmemiz gereken Python’da değişkenlerin tipini type() fonksiyonu ile öğrenmekteyiz.

Python str() Kullanımı

Bazen int() bir veriyi string veri tipine çevirmemiz gerekebilir. Bu gibi durumlarıda str() fonskiyonu kullanılmaktadır.

Python float() Kullanımı

Konsoldan girilen kesirli verileri float tipinde alabilmemiz için kullanılır.

Python complex() Kullanımı

Matematiksel işlemlerde sayilari karmaşık sayi haline getirmek için kullanılıyor. Genelde çok kullanılan bir fonsiyon değil.

Python eval() Kullanımı

Eval fonksiyonu ingilizce “evaluate” işleme koymak, işlemek anlamında kullanılmaktadır. Burada eval içersinine topla, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemleri direk yaz dığımızda işlemi gerçekletiriyor. Eval yazılan python kodlarını çalıştırmaya yarıyor. Örnegin:

Yukarıda input’a direk yapmak istediğimiz işelem girildiğinde ve eval sayesinde işlemin sonucunu aldık.

Eval fonksiyonu biraz tehlikeli bir fonksiyondur. Hacking girişimlerinde etkili olarak kullanılabilir. Bu sebebten gerek duyulduğunda kullanılmalı ve hacking girişimlerinide göz önünde bulundurmalıyız.

Örneğin input ile bir python kodu çalıştıralım.

Python exec() Kullanımı

Exec komutuda eval() gibi çalışmaktadır. Eval fonskiyonunda değişken tanımları yapamazden exec() fonksyonu ile yapabilmekteyiz.

Python format() Kullanımı

Bir çoğumuz C++ da print(“Degisken değeri : %d”,degisken) şeklinde çıktı vermeye hatırlıyoruzdur, format() fonsiyonuda bu gibi çıktıları oluşturmakta kullanılyor. Buna benzer bir kullanımda php’de printf(“Hoş geldin %s” ,$isim) şeklinde kullanılmaktadır. Bu kullanım sabit bir çıktı veriyorsanız ve bu çıktıda sadece belirli yerler bazı değerlerin gelmesi gerekiyorsa bu kullanım tam size göre. Mesela sisteme giriş yapan kişilere Merhaba isim şekilnde bir mesaj vereceğimizi düşünelim. Bu kullanımı önce format() fonksiyounu kullanmadan yapalım.

Şimdi bunu format() fonsiyonu ile oluşturlaım.

Python format() fonksiyonu ile farklı bir uygulama daha yapalım.

Python format() fonksiyonunun diğer bir kullanımı aşağıdaki gibidir.

Yine isterseniz aşağıdaki başlıkları da inceleyebilirsiniz.