Python Karakter Dizileri (Python String İşlemler)

Python Karakter Dizileri (Python String İşlemler)

Tarhi : 23-11-2021 11:20:34 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

Merhaba Python karakter dizilerini ve fonkisiyornlarını bu yazımızda ele alacağız. Yazılıma ilk olarak Python’la başlamadıysanız sizlerinde bildiği gibi string işlemerler bütün yazılım dillerinde var. Bu işlemleri daha kolaylaştırmak içinde bir çok metod oluşturulmuş durumda. Python C temelli bir yazılım dilidir. Eğer daha önce C ile ilgilendiyseniz aslında string bir veri tipi olmadınğını biliyor olmalısınız. String şeklinde yapmış oldğumuz tanımlamlara aslında bir karater dizisidir. Bilgisayarda her karaketrin ascii kodu bulunak bulunmaktadır. Siz klavyeden “a” harfine bastığınızda bir 97 saysı işlenmektedir. Aslında 97 = “a” anlamına da gelir. Harfler bir charlık alan tutular. Birden çok harfin yanyana gelmesi ise bir char dizisi anlamına gelmektedir. char metin[]="çağlar"; C’de karakter dizileri bu şekilde oluşmaktadır. Aynı kullanım Python’da da geçerlidir. Yani metin="çağlar" şeklinde tanımlama yaptığınızda bir char dizisi oluşturmuş ve her harf dizinin bir elemanı olarak yer almaktadır. Ekrana print(metin) şeklinde yazdırdığınızda “çağlar” çıktısını alırken aynı zamanda metin[0] şeklinde yazdığınızda ise “ç” çıktısını alacaksınız yani her harf bir index numarsı, alarak bir bütünü sağlamaktadır. Bunu aşağıdaki örenekle dahada pekitirelim.

Yukarıdaki örnekte karater dizisi numaralandırması 0’dan “sıfır” başlamıştır ve index numarası verilen her harf ekrana basılmıştır.

Örneğin girmiş olduğunuz bir karater dizisini filtreden geçirerek veya tek tek harflerin üzerinde işlem yaparak yazdırabilirsiniz.Tabi bunu yapabilmek için döngülerden yararlanacağız.

Karater dizilerinin uzunluklarını len(metin) metoduyla öğrenebilirsiniz. Şimdi for döngüsü değilde aynı öreneği while ile yazdıralım.

Yukardaki örnekte değişken içersindeki metinlere index numaralarıyla erişim sağladık. Değişkenin uzunluğunu len(metin) metoduyla öğrendik.

Yine karakter dizilerinde index numalarını -1’den başlatırsan sondan başlayara başakardar karanteri listeyebilirsiniz. Bunu aşağıdaki örnekle daha iyi kavrayalım.

Yine karater dizilerini range() metoduylada yazdırabilirsiniz. Aşağıda buna bir örnek verilmiştir.

Python Karater Dizilerini Dilimleme

Python karakter dizilerini biçimlendirme aslına bakarsanız belirli indexler arasındaki harfleri alıp onlar üzerinde işlem yapmanızı sağlar. Bunu aşağıdaki örnekle daha iyi kavrayalım.

Yukardaki örnekte 70 harf uzunluğunda bir sözcük verilmiş ve bu sözcüğün sıfırıncı indeksinden başlayarak 12 indesine kadar (12. indeks hariç) olan karakterdizisi alınarak ekrana basılmıştır.

Yine aşağıda farklı index numaraları verilerek metin tekrardan biçimlendirilmiştir.

Karater Dizinlerini Tersine Çevirme

Python’da karater dizilerini istediğiniz gibi index gruplaması yapara biçimlendirebilirsiniz. Şimdi değişkene atanan bir metini tersten yazdıralım.

Yine karater biçimlendirmelere aşağıda farklı index gruplamamalarıyla örnekler verilmiştir.

Karakter Dizilerini Sıralama

Karakter dizileriniz isterseniz sorted(metin) metodu ile alfabetik olarak sıralayabilirsiniz.

Sıralama yaparken aşağıdaki örnekteki gibi Türkçe karater sorunu yaşayabilirsiniz.

Bu sorun “locale” modülünün sayfaya dahil edilmesi ve setlocale metodunun kullanılmasıyla çözülmüştür.

Python Karakter Dizilerinde Değişiklik Yapma

Karater dizilerini düzenlemek kullanıcıdan aldığınız verilerin sağlıklı ve düzenli bir şekilde veritabanına kaydının sağlanması için önemlidir.

Örneğin veritabanından çektiğiniz bir adreslemeyi link haline getirmek.

Yukarıda veritabanından geldiğini varsaydığımız uzantırları dinamikbir link hakline getirdik.

Python dir() Fonsiyonu Kullanımı

Python dir() fonksiyonu bir sınıftaki kullanılabilir metodları listelemeye yaramaktadır.

str sınıfı karakter dizilerini düzenlemekte kullanılır. Bu sınıf içersinide kullanılabilir metodlar dir() metoduyla listelenmiştir.

Bu sayede metodlarını bilmediğimiz sınfıları bu şekilde listeleyebiliriz.

İsterseniz yukarıdaki gibide listeleye bilirsiniz.

Gelende sınıf içerinsinde “__metod__” olanları elememiz gerekebilir bunlarıda aşağıdaki gibi eleyeceğiz.

Python enumerate() Kullanımı

enumerate("param") param alına yazılan değer hakkında numaralandırama yaparak bir sıralama yapar. geriye dizi değer dönderdiği için döngü ile yazdırmanız gerekebilir. Bize öğe ve sıra numarası hakkında bilgi verir.

Yine enumerate() fonksiyonu ile dir(str) sınıfının metodlarını numaralandırdık.

Python help() Metodu Kullanımı

Linux, windows bigi işletim sistemileri başta olmak üzere bir çok yazılım ve programda help() fonksiyonu kullanılmaktadır.