Python Döngüler

Python Döngüler

Tarhi : 22-07-2021 11:58:29 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

PYTHON DÖNGÜLER

Bir çok yazılım dilinde olduğu gibi Python’da da döngüler bulunmaktadır. Döngüler bir işi belirlenen sayıda tekrar edilmesini sağlayan sistemlerdir. Örneğin yazdığımız programlar istenilen işi yaptıktan sonra kapanıyor. Döngüler sayesinde tekrar başa dönmesini sağlayabiliriz. Yine aynı zamanda veritabanından gelen verileri döngüye sokarak ekrana basabiliriz. Aynı zamanda sonsuz bir şekilde döngü oluşturabilir.

Öncelikle ekrana 1’den ona kadar yazdırma döngüsü oluşturalım.

Bir önceki örnektede anlaşılacağı gibi öncelikle döngünün sayılabilmesi ve bir sonunun olabilmesi için bir sayaç oluşturuyoruz. Daha sonra a<=10 a 10'dan küçükse ve eşitse şartımızı while'de belirtiyoruz. Şart sağlandığı sürece döngümüz devam edecektir. Döngü içersinde kullandığımız x+=1 ifadesi ise döngü her tamamlandığında bir kez artırılması istenmektedir. Döngü içersidindeki print("Döngü {}\n".format(x)) ise konsola bilgi basmak için kullanıyoruz.

Döngü kabiliyetimizi biraz daha geliştirelim ve 1’den 10’lara kadar çarpım toplosu yapalım.

Örneğimizde yukarıdan aşağıya doğru çarpım taplosunu yazdırdık. Tabi burada tablo yukardan aşaya doğuru listelendi.

Aşağıdaki örnekte ise konsolda çarpım tablosunu tam olarak görüntüledik.

Python For Döngüsü

For döngüleride aynı while gibi yapıya sahiptir burada şarttan çık verilen bir değerin döngüsel olarak işlme sokulması durumu tabidir. Bir örnek ile gösterelim.

Yukarıdaki program içerisine değer atmış olduğumuz değişkendeki sözcükleri alt alta yazdımaya yaramaktadır. sozcuk="Merhaba Dünya" bu komutta değişken içersine değer atamsı yapmıştır. for a in sozcuk: for ile dögüyü başlatmış ve sozcuk değişkeni içersindeki karakter kadar dönmesini sağlamaktadır. Her döngü başlamadan index sırasına göre socukten bir harf alınıp a değişkenin içerisine atanmaktadır. print(a+"\n") ilede harfler alt alta yazdırılmaktadır.

Örnekler ile konuyu pekiştirelim şimdi sadece karater girilmesi gereken bir alan rakam girildiğide hata mesajı vermesini istediğimiz bir program yazalım.

Yukarıdaki örnekte inputtan bir kullanıcı adının girilmesi isteniyor. Daha sonra girilen karater kadar dönecek olan for gelenHarf in gelenDeger komut giriliyor. Daha sonra for içersinde if gelenHarf in rakamlar: komut ile girinlen değer içersinde bir rakam olup olmadığı tek tek kontrol ediliyor. Eğer bulunursa break; komudu ile döngü sonlandırılarak ekrana mesaj basılıyor.

Yukarıdaki döngüyü sonsuz bir şekilde yapmak istersek aşağıdaki gibi yapılıdır.

Python range() Kullanımı

Range fonksiyonu Python dilinde bilirli saylar arasındaki rakamları sıralamak için kullanılır. Range fonksiyonunu aşağıda yapacağımız örnek ile daha iyi anlayacağız.

Kodlardan ve çıktıdan da anlaşılacağı gibi 0 ile 5 arasında (5 dahil değil) sayıları listeledik. Range fonsiyonunda ilk parametreye başlangıç değeri girilirken ikinci parametreye ise bitiş değeri girilmektedir.

Range fonksiyonunda tek parametre kullanıldığında bu sadece bitiş değeri verildiği anlamına gelmektedir. Yani sıralama 0 dan başlayarak bitiş değerine kadar devam edecektir.

Yine range(0,20,2) fonsiyonuna üç parametre girildiğinde ise sıralamanın son girilen parametredeki değer kadar ki aralıklarla devam edeceği anlamına gelmektedir. Bunu aşağıdaki örnekle pekiştirelim.

Yine range(20,0,-2) şekilinde bir range fonksiyonu tanımlamasında ise 20 den sıfıra geriye doğru sıralamasını istediğimiz anlamına gelmektedir. Yine farklı bir kullanımı aşağıdaki örneğimizde görebilirizp

Yine range fonskiyonun farklı yazımlarını aşağıda görebiliriz.

Python pass Kullanımı

Pass fonsiyonu programlama esnasında komut satılarından bazılarında işlem yapma gereksinimi duymayabiliriz ama yinde programın sona ermesi gerektiği için burda pass() fonksiyonu kullanılmaktadır.

Yukarıdaki örnektede anlaşılacağı gibi değişkenlerden sayacı temsil eden a değişkeni 5 olduğunda ilgili if bloğunun içerisine giriyor ve orada pass fonksiyonu çalışıyor ve işlem yapmadan çıkıyor.

Python break Kullanımı

Döngü esnasında belirlenen bir şart sağlandığında döngüden çıkılmasını sağlan fonsiyondur. Bu fonsiyon sonsuz döngülerde ve istisnai durumlarda çok işe yaramaktadır. Python break() fonksiyonunu aşağıda bir örnek ile açıklayalım.

Yukardaki örnekte anlaşılacağı gibi sonsuz bir döngü oluşturyoruz ve kullanıcıdan şifre girmesini istiyoruz. Girilen şifre doğru ise break fonsiyonu ile döngüden çıkıp “Hoş Geldiniz” yazdırıyoruz. Eğer şifre hatalıysa kullanıcıdan kullanıcı adını tekrar girmesini isteyerek döngüye devam ettiriyoruz.

Python continue Kullanımı

Pythonda döngü esnasında continue fonsiyonu kullanıldığıda, döngü o esnada sayılmaz ve continue sonrasındaki kodlar çalıştırılmaz. Tabi sayac artırımı continue komutundan önce yapılmalıdır ki döngü kısır bir hal almasın.
Bunu bir örneke açıklayalım.

Yukarıdaki örnekte döngü sayacı 5 olduğunda continue komutu çalışıyor ve tekrar döngü tamamlanmış sayılarak tekrar başa dönülüyor

Python else Kullanımı

Else deyimini if-else blok yasından kullanmıştık. Burda şartın sağlanmadı durumlarda çalışıyordu.Dögülerde ise dögünün sonunda çalışıyor. Tek başına kullanıldığında anlam ifade etmiyor aşağıdak örnekte buna bakalım.

Yukarıdaki uygulamada şifrede özel karakter kullanılmasına rağmen şifreyi onayladı. Şimdi aşağıdaki uygulamada break kullanarak döngülerde else kullanımının amacını tam olarak yerine getirmiş olacağız.

Yukarıdaki örnekte özel karakter bulunduğunda break komutuyle dögüden çıktık ve döngüdeki else bloğundaki şifre onay mesajı çalışmadı.

Evet arkadaşlar Pythonda döngüler konusunda anlatacaklarım bu kadar. Öreneklemleri kendiniz uygulayarak ve değişiklikler yapara kavrayacağınıza eminim. Başarılar dilerim.

Python eğitimi için bu konuları da inceleyebilirsiniz.