Python işleçler

Python işleçler

Tarhi : 28-06-2021 12:21:00 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

Merhaba. Bu içerikte sizlerde pythondaki işleçleri öğreneceğiz. Bir çoğumuzun c++,c#,php vb. dillerden aşina olduğu işleçleri python için bir kez daha ele alacağı. İşleçeler matematiksek işlemlerde sınama işlemlerinden olmazsa olmazlarımızdır. Tabi bu konuya ilkez bakıyorsanız, daha dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü programlamanın temellerinden biridir. Tabi temeli sağlam atmak lazım. Bu içerikte nerler öğreneceğiz bunlara bir göz atalım.

  • Aritmetik İşleçeler
  • Karşılaştırma işleçleri
  • Kimlik İşleçleri
  • Bool İşleçleri
  • Aitlik İşleçleri
  • Değer Atama İşleçleri

Hadi Python’da işleçlere başlayalım.

Python Aritmetik İşleçler

Python artimetik işleçler + (Topma), – (Çıkarma) , / (Bölme), * (Çarpma), ** (Kuvvet), % (Mod) ve // (Tam ) olarak sınıflandırabiliriz. Anlaşıldığı gibi bu işleçler matematiksek işlemlerde kullanılmaktadır. Aynı zamanda farklı göreveler için kullanılabiliyor.

Öncelik dört işlemi yapan bir program yazalım.

Birlikte aritmetik operatörlerle birer örnek yaptık. Şimid bu operatörlerden + (Toplama) ve * (Çarpma) operatörlerinin ikinci görevlerinden bahsedelim

Toplama operatörü aynı zamanda yan yana gelen iki string verinin birleştirilmesindede kullanılmaktadır. Örneğin

Yine çarpma operatörü olarak kullandığımız * operatör ise string bir ifadenin girilen adedince tekrar edilmesini sağlamaktadır.

Birde bu % mod alma olayına değinmek istedim. Python ve diğer programlama dillerinde de sıklıkla kullanılan mod alma operatörü iki sayının bir birine bölümünden kalını veririr. Örneğin 5 % 2 == 1 beşin ikiye bölümünden kalan bir dir. Bu işlemi bir sayının iki ye tam bölüp bölümedini hesaplayan bir program yapalım.

Python round() Kullanımı

Matematiksel işlemlerde sayılar yuvalamak için kullanılan fonsiyondur.

Round fonksiyonunda dikkat edilmesi gereken husus; eğer sayinin noktadan sonraki değeri 4 ve aşağısı ise aşağı yuvarlar, 5 ve yukarısı ise yukarı yuvarlar.

Yine round fonksiyonunda hassiyet durumunu belirleyebiliyorsunuz. round(2.55,1) şekilindeki kullanımda virgülden sonra kaç basamak dikkate alınacağınız belirliyor.

Python pow() Kullanımı

Pythonda bir değerin kuvvetini almak için ** operatörü kullanılıyordu. Aynı zamanda pow() fonksiyonunda kullanabilirsiniz.

Python Karşılaştırma İşleçleri (Operatorleri)

Verilen iki değişkeni aşağıdaki operatörlerle sınamasını yapabilmekteyiz. Bu sınama sonrasında geriye dönen değer ise boolean bir değer olmaktadır. Bu sebebten if-else yapılarında çok rahat bir şekilde kullanmaktayız.
Python aritmetik işleçler aşağıda sıralanmıştır.

== Eşittir Girilen iki değerin bir birine eşitliğini kontrol etmektedir. Eşits True değer döner.
!= Eşit Değilse Eşitliğin sağlamadığı durumlarda geriye true değer döner.
< Büyükse Sağdaki değerin soldaki değere büyüklüğünü kontrol eder. Geriye true değer döner
> Küçükse Soldaki sayının sağdankinden küçük olduğunda true değer döndürür.
<= Büyükeşit Soldaki değer sağdaki değerden büyükse veya eşitse geriye true değer döner.
>= Küçükeşit Soldaki değer sağdaki değerden küçükse veya eşitse true değer döner

Şimdi bu işleçlere uygun bir örnek yapalım. Kullanıcı login işlemine örnek bir uygulama:

Bool İşleçleri

Hepimizin bildiği gibi bilgisar yapıl olarak 1 ve 0 ile kurulmuştur. Burada 1 == true iken 0==false olarak belirlenmiştir. Boolean değişkenler ise adını İngiliz Matematikçi George Boole’den almaktadır.

Karar yapılarında operatörler geriye boolean bir değer döndürür. Örnegin

Aynı zamanda bool() fonksiyonu ile boolean teyidini yapabiliriz

Python and Kullanımı

İf-else yapısında bir seferde birden çok şart kullanımı sağlayacaksanız and,or veya not’ı kullanabilirsiniz. Tabi and kullanımında sonucu true olabilmesi için her iki şartında true olması gerekmektedir. Aksi diğer hallerde false olacaktır. Aşağıdaki tabloda detaylı olarak verilmiştir

Kıyas Sonuc
true and true true
false and true false
true and false false
false and false false

Şimdide and operatorunu kullanarak bir login işlemi yapalım.

Python or Kullanımı

İf-else yapısında bir seferde birden çok şart kullanımı sağlayacaksanız and,or veya not’ı kullanabilirsiniz. Tabi or kullanımında sonucu true olabilmesi için şartlardan sadece birinin true olması yeterlidir. Sonucun false çıkabilmesi için her iki şartında false olması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda detaylı olarak verilmiştir

Kıyas Sonuc
true or true true
false or true true
true or false true
false or false false

Şimdi ise or işleçi için bir örnek yapalım.

Python Değer Atama İşleçleri

Python ve bir çok yazılım dilinde bir değişkene değer ataması yaparken = “eşittir” işlecini kullanmaktayız. Bunun yanı sara birden çok değer atama işleci bulunmaktadır. Bunlar bir bir aşağıda sıralanmıştır.

a=5 a değişkenine beş değerini atadık
a+=5 a değişkeni ile 5 rakamını topladı ve sonucu tekrar a değişkenine atadı
a-=5 a değişkeninden beş değerini çıkardı ve tekrar sonucu a değişkenine atadı.
a/=5 a değişkenindeki değeri 5 rakamına böldü ve sonucu a değişkenine tekrar atadı.
a*=5 a değikenindeki değer ile 5 rakamını çarptı sonucu tekrar a değişkenine atadı.
a%=5 a değerini 5 sayısına böldü ve kalanını tekrar a değişkenine atadı.
a**=5 a değişkenin 5 inci kuvvetini aldı ve tekrar sonucu a değişkenine atadı.
a//=2 a değişken değerini 2 ye bölüp kalan değeri tekrar a değişkenine atadı.
(a:=int(input(“gelenDeger”)))>5 Bu := işleç if bloğu içerisinde kullanıcıdan bilgi alayıp a değişkenine atamamızı sağlıyor.

Birer örnek ile atama işleçlerini işleyelim.

Aitlik işleçleri

Python’da aitlik işleci olarak in kullanılmaktadır. Bu işleç verilen değerin içerisinde aranan değerin bulunduğunda geriye true değerini bulamadığında ise false değerini dönderir.

Python in kullanımını bir örnekle açıklayalım.

Kimlik İşleçleri

Python’da oluşturlan her nesne için bir id numarası verilmektedir. Bu id’ye kimlik denilyor. Şimdi bu kimlikler nedir nereden geliyor. Eğer C veya C++ dilleriyle ilgilendiysenin görstericiler ve referans numaraları dediğim aradaki benzerliği çıkarmış olmalısınız. Yeni oluşturlan her nesne ram’de bir yer alıyor ve o yerede bir id veriliyor. Bunlara C++ da referans numaraları deniliyor ve bu referans numarları gösterici değişkenlerle tutulabiliyor. Python’daki id mantığıda buradan gelmektedir. Yani sadece Python’a özgü bir durum değildir. Şimdi bunu örneklerle açıklayalım.

Python değişkenlere atanan değerler aynı ram’de farklı yerlere yerleştirmek yerine ilkinin id’sini ona vermektedir. Budurum ram’da yer israfını önlemiş programların daha hızlı ve kullanışlı olmasını sağlamıştır. Bunu aşağıdaki uygulamayla daha net anlayacağız.

Yukarıdaki uygulamada da anlaşıldığı gibi değişkenlerdeki değer python olduğu için ikisininde id’si aynı

Yine id numlaralarını is işleciyle karşılaştırabiliyoruz

Dikkat Python id numarası atamasında küçük verilerde aynı id numarasını atarken büyük verilerde ise farklı id() numaraları atamaktadır.
Evet umarım Python işleçler içeriği sizlere faydalı olmuştur. Başarılar.

Python için aşağıdaki içeriklere de bakabilirsiniz.