Python Demet Kullanımı (PYTHON DEMETLER)

Python Demet Kullanımı (PYTHON DEMETLER)

Tarhi : 29-11-2021 12:12:07 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

Python’da demetler görünüş olarak list’e benzemektedir. List’den farkı normal parantezlerle oluşturuluyor olmaları. Aynı zamanda demetler tipe olarak ekran çıktısı aldındığında <class 'tuple'> çıktısı alınmaktadır. Bir örnek demet oluşturalım.

Yine Python’da demetleri isterseniz parantezsizde oluşturabilirisniz. Bunun da bir örneğini yapalım.

Demet oluşturmayı yine tuple() fonksiyonu ile de oluşturabilirsiniz.

tuple() Fonksiyonu ile başka değişken türlerinden dönüştürmede yapabirlirsiniz. Aşağıdaki örnekte list olarak oluşturlan bir ver demet’e convert edilmiştir.

Şimdi bir öğelik bir demet oluşturalım. Burada dikkat etminiz gereken önemli bir durum vardır.

Dikkat edersiniz demet oluşturmamıza rağmen değişken tipini str olarak göstermektedir. Burada yapmamız gereken ilk elemandan sonra “,” koymak olacaktır bu sayede bir elamanlık demet oluşturmuş oluyoruz.

Yine demet içerisindeki değerlere aşağıdaki örnekte olduğu gibi ulaşabilirsiniz.

Demetlerin dikkat edilmesi gereken en önemli özelliği değiştirlemez ve birleştirilemz oluşlarıdır. Yani bir demete veriler oluşturulurken atanır ve ol şekilde kalırlar. Değişim durumlarında iste tekrardan oluşturulmaları gerekmetedir. Aşağıdaki örnekte olşturulan bir demetin değerini değiştirmeye çalışalım.

Hatadanda anlaşılacağı gibi demet’in 1. indeksindeki Ankara verisi Başkent ile değiştirlmek istenmiş ama hata ile karşılaşılmıştır.

Demetlere eleman eklerken listeden farklı olarak parantez içerisinde ve element sonrasında virgül konulması gerekmektedir. Bu işlem var olan demetin tekrar derlenmesi ile gerçekleşebilmektedir.

Birleştirme sırasında eğer (“eskişehir”,) elementen sonra virgül bırakmazsanız tuple ile str tipinde verilerin birleştirlemeyeceğine dair bir hata mesajı alırsınız.

Python Index() Metodu Kullanımı

İndex metodu list’den de alışık olduğumuz gibi aranan verinin index numarsını vermektedir.

Yukarıda anlaşılacağı gibi oluşturulan Demet’deki “Kırşehir” verisini arattık ve index() metodu bize ilgili verinin index numarsını getirdi.

Python Count Kullanımı

Count metodu Python’da aranan bir verinin kaç keç tekrar ettiğini sayar.

Anlaşılacağı gibi “Kırşehir” verisin demet içerisinde kaç kez tekrar ettiği count() metodu ile sayılmıştır.

Demetler hakkında sizinlerle paylaşacağım bilgiler bu kadar. Faydalı olması umuduyla.