Python Kaçış Operatörleri

Python Kaçış Operatörleri

Tarhi : 10-06-2021 11:51:06 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

Merhaba arkadaşlar sizlerle bu yazımızda Python ile

Merhaba arkadaşlar sizlerle bu yazımızda Python ile print() fonksiyonun kullanımı ile kaçış dizilerini inceleyeceğiz. Öncelikle python’da ekrana çıktı veremek için print() fonksiyonunu kullanıyoruz . Öncelikle python ile bir çıktı yapalım.

Python ve diğer dillerde de olduğu gibi string ifadelerde çıktı alırken dikkat etmemiz gereken tırnakların kullanımıdır. Öncelikle “Çift tırnak” ile başladığınız çıktılerde tekrar “çift tırnak” ile bitirmelisiniz. Eğer metinsel ifade içerisinde çift tırnak kullanırsanız hata alırsınız. Bu hatayı önelemek için \ ters slash metodu kullanılır

Burada \ test slash’ı kullanmazsanız program hata mesajı verecektir.

Yine çıktı print() ile çıktı verirken alt satıra inmek için \n kaçış operatörü kullanılmaktadır.

Yine farklı bir şekilde bir değişken içerisine değer ataması yaptıktan sonra tekrar onun karakter uzunluğunu alarak “-” karakterini tekrar ettirelim.

Bazen \n operatörünü kullanmak istemdiğiniz halde sistem onu yazdığınızı var sayara bir alt satıra geçecektir

Bu gibi durunları engellemek için \n operatörlerini \\n şeklinde yazarsanız asıl maksadından çıkarmış olursunuz.

Yine kaçış dizilerinden \t ise yatay sekmede bir tab ileri gitmenizi sağlar.

Farklı bir kullanımı ise aşağıdaki gibidir.

Yine farklı bir kullanım.

Yine kaçış dizilerinden \a ise uyarı sesi çıkarmayız sağlar.

Kaçış dizilerinden \r ise satırbaşı yapmamızı sağlar.

Peki Merhaba’ya ne oldu. Şu oldu ki biz satır başı \r kaçış dizisini kullandığımızda Merhaba’yı yazdı \r ile satır başına gelerek tekrar Merhaba ‘nın üzerine Python yazdı. >>> print(“Merhaba\rPython”) Merhaba Python

Yine \b kaçış dizisi ise bir karater sola kaydırmaya yarar.

Kaçış dizlerinden \u unicode değeri verilen karateri görüntülemeye yarar.

Karakterlerin unicode uzun isimlerini belirterek \N kaçış dizi ile yazmayı sağlar.

Hexadecimal (onaltılı sayma sisteminde) kodu verilen karakteri yazmaya yarar.

class=”text-align:justify”> Yine kaçış operatörlerinden “\b” ise bulunduğu konumdan imleci bir sola kaydırmak için kullanılır.

Kaçış dizilerinde işimizi kolaylaştıran bir diğer operatör ise “r” dir. Bu öperatör bazen dosya dizin belirtimlerinde “\” kullanıdığımız için sonrasında n,t,r ile bir harf geliyorsa ilgili kaçış öperatörü çalışır. Bu gibi durumların önene geçip “\” karakterini pasif hale getirmek için string verinin başına “r” eklenir

Kaçış Dizisi Anlamı
\’ Karakter dizisi içinde tek tırnak işaretini kullanabilmemizi sağlar.
\” Karakter dizisi içinde çift tırnak işaretini kullanabilmemizi sağlar.
\\ Karakter dizisi içinde \ işaretini kullanabilmemizi sağlar.
\n Yeni bir satıra geçmemizi sağlar.
\t Karakterler arasında sekme boşluğu bırakmamızı sağlar.
\u UNICODE kod konumlarını gösterebilmemizi sağlar.
\U UNICODE kod konumlarını gösterebilmemizi sağlar.
\N Karakterleri UNICODE adlarına göre kullanabilmemizi sağlar.
\x Onaltılı sistemdeki bir sayının karakter karşılığını gösterebilmemizi sağlar.
\a Destekleyen sistemlerde, kasa hoparlöründen bir ‘bip’ sesi verilmesini sağlar.
\r Aynı satırın başına dönülmesini sağlar.
\v Destekleyen sistemlerde düşey sekme oluşturulmasını sağlar.
\b İmlecin sola doğru kaydırılmasını sağlar
\f Yeni bir sayfaya geçilmesini sağlar.
r Karakter dizisi içinde kaçış dizilerini kullanabilmemizi sağlar.