Python Karakter Dizilerini Biçimlendirme (Formatting Python strings)

Python Karakter Dizilerini Biçimlendirme (Formatting Python strings)

Tarhi : 01-01-2022 08:43:27 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

Merhaba bu yazımızda Python’da karakter dizilerini biçimlendirmeyi öğreneceğiz. Python karater dizlerini biçimlendirirken % işareti ile format() metodunu kullanacağız. Bunlardan ilk olarak % işaretini kullanacağız. Bu işaret belirli bir karater dizisi içerisinden dinamik olarak değişen alanlara koyuyoruz. Bu işretlerin geleceği değişkenleri ise sırası ile belirtiyoruz. Aşağıda biçimlendirme karakterlerinin listesi verilmiştir.

%s String değişkenlerde kullanılır.
%d Gelecek integer değerler için kullanılır
%i Integer karakterleri basmak için kullanılır. %d ile aynıdır.
%o Octal, karaterlerin ascii karaterleri basar. Aynı zamanda 10 tabalı bir sayıyı sekiz tabanına çevirir.
%X Hexadecimal onaltılı tabanda sayıları yazdırmak için kullanılır ve aynı zamanda çeviri yapar.
%x Hexadecimal harf karşılığını verir.
%c ASCII kod karşılığı verilen karakteri verir.
%b Onluk tabandaki sayılara ikilik tabana çevirmektedir.

Bu örnekte kullanıcıdan adını istedik. Giriş yapıldıktan sonra "%s" ile işaretlemiş olduğmuz yere print(%isim) print metodu içerisinde değişken önüne % işareti getirek karater dizisi içerisinde yerini almasını sağladık. Burda Kullanıdığımız %s bu işaretlenen yere string tipinde bir değişkenin geleceğini belirtiyoruz. Bu yöntem eski bir yöntem C,Perl,Php… gibi bir çok dilde kullanılmaktadır. Diğer bir örneğimiz.

Birden fazla değikeni karater dizisinde yerleştirmek isterseniz parantez içerisinide %(isim,soyisim) şeklinde kullanmalıyız. Tabi dikkat etmemiz gereken diğer bir konu ise değişkenlerin sıralı bir şekilde gelmesidir.

Yukarıda ise "Merhaba" karater dizisini enumerate metodu ile numaralandırdık. Sonra döngüye sokarak index değişenine index değerini ve degeri adında değişkene değerini atayarak yazdırdık. Yine aşağıdaki örneği inceleyelim.

Burada kullanıdığımız %30s bu alan 30 karater uzunluğunda bir string bir verinin geleceğini belirledik. Bu örnekte sözcük sağa yaslanırken %-30 şeklindeki kullanım ise sözcük sola yaslanmıştır.

Yine farklı bir kullanım olarak değişkenlerin geleceği yerleri isimlendirebilirsiniz.

Peki yukarda vermiş olduğumuz tabloda sayısal değerler için %d değerini kullanacağımızdan bahsetmiştik. Bu kullanımada birer örnek verelim.

Eğer isterseniz rakamları belirli bir karakter uzunluğunda da görüntüleyebilirsiniz. Aşağıda farklı yazımları gösterilmiştir.

%i integer değer ilede bir örnek yapalım.

%f float değeleri biçimlendirilmiş şekilde ekrana basmak için kullanıyoruz.

%X ve %x Hexadecimal onaltılı tabanda karakter birçimlendirmeye yarar.Bu biçimledirme büyük X büyük harflerle biçimlendirirken küçük x ise küçük karaterle biçimlendirilir.

%X ve %x yine karakterlerin listelenmesinde de kullanılır. Büyük harf için büyük %X kullanılırken küçük harfler içinse küçük %x kullanılır.

%c ASCII kod karşılığı verilen karakterleri verir. Aynı zamanda bir karakteri temsil eder.

Aşağıdaki örnek ascii tablosunu yazdırmaktadır.

Python Karakter Biçimlendirmelerinde .format() Metodu Kullanımı

Python 3.x sürümü ile gelen yeni karakter biçimlendirme metodudur. Daha önce gördüklerimiz python 2.x ile kullanılmaktaydı. Bu yöntemler 3.x ile devam etmektedir ama ilerleyen zamanlarda kalkabilir. Şimdi yeni yönteme göz atalım.

Yukarıdaki örnekte değişkenlerin geleceği yere {} küme parantezleri ile işaretledik. İsterseniz değişken sıralamlarını numaralar ile değiştirebiliriz.

Yine Python karakter biçimlendirmelerinde isimlendirmelere yaparakta düzenleyebiliriz.

Eski sistemde kullandığımız %30s kullanımı yeni sistemde {:>30} şeklindek kullanılmaktadır. burada : iki nokta biçimlendirme yapılacaği > büyüktür işareti yaslamanın sağa yapılacak ve 30 karakterlik alan alacağını belirtiyor.

Yine yukarıda belirmiş olduğumuz tablodaki %s gibi karakter biçimlendirmleride aşağıdaki gibi kullanılmaktadır. Detaylı kullanımlarına örnek aşağıda verilmiştir.

Bunlarında dışında yine {:,} virgül kullanımı basamak ayracı olarakta kullanılmaktadır.

Karakter biçimlendirmelerine burada nokta koyalım. Başarılar.

Python f-String Kullanımı

Python 3.6 sürümü ile birlikte gelen f string ise karakter biçimlendirme işlemini dahada kolaylaştırmaktadır. Bunu aşağıdaki bir örnekle açıklayalım.

Yukarıdaki örnektede anlaşılacağı gibi print içerisinde f"" karakter dizisi öncesinde f kullanılmış ve değişkenler karakter dizisi içerisinde {} küme paranter içerisinde kullanılmıştır.