Python Gömülü Fonksiyonlar

Python Gömülü Fonksiyonlar

Tarhi : 23-01-2022 11:47:09 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

Sisteme kurulan Python içerisinde tanımlı olarak gelen ve bazı iş ve işlemleri yapmamız sağlayan tanımlı fonsiyonlar bulunmaktadır. Bu fonsiyonlar bir çok program yazımında kullanılan ve gereksinim duyulan kullanışlı fonksiyonlardır. Tabi bu fonksiyonlara ek olarak kendi özel fonksiyonlarımızıda yazabilir.

Gelin şimdi isterseniz önemli olan fonksiyonara bir göz atalım.

Python abs() Fonksaiyonu Kullanımı

Python abs() fonksiyonu verilen bir sayının mutlak değerini bulmak için kullanılmaktadır.

Python round() Fonksiyonu Kullanımı

Python round() fonksyionu verilen kesirli bir değeri kendine en yakın tam sayı değerine çevirir. Aşağıdaki örnekte dikkat ederseniz 10.5 ve aşağı kesirli değerleri 10 yuvarlarken 10.6 ve yukarı değerleri ise 11 yuvarlıyor. Python bir birine yakınlığı aynı mesafede olan değerlerde yuvarlama işlmini çift sayıya doğuru yapmaktadır.

Python all() Fonksiyonu Kullanımı

Python all() fonksiyonu bir liste içerisinde bulunan değerlerin hepsinin true olması durumunda geriye true değer dönderirken, bunlardan birinin false olması durumunda geriye false değerini gönderecektir

Python any() Fonksiyonu Kullanımı

Python any() fonksiyonu all() fonksiyonunun tam tersi durumlarda true değer çıkarır. Yani verilen bir liste içersinde herhangi bir indekteki değerin true olması sonucun true olması için yeterli oluyor.

Python ascii() Fonksiyonu Kullanımı

Python ascii() fonksiyonu verilen bir değerin ascii karşını vermektedir. Ascii karşılığı olmayan durumlarda ise UNICODE karşılıklarını dönderiyor.

Python repr() Fonksiyonu Kullanımı

Python repr() fonksiyonu ascii ile aynı görevi yapmaktadır. Ascii de tanımlı olmayan karaterlerde UNICODE değeri vermemekte, karakterin kendisini vermektedir.

Python bool() Fonksiyonu Kullanımı

Python bool() fonksiyonu verilen bir değerin boolean karşılını vermektedir.

Python bin() Fonksiyonu Kullanımı

Python bin() fonksiyonu verilen bir sayının ikilik sistemdeki karşılığını vermektedir.

Python bytes() Fonksiyonu Kullanımı

Python bytes() fonksiyonu velen bazı değlerlerin bytes olarak çevirilmesini sağlamaktadır.

Python bytearray() Fonksiyonu Kullanımı

Python bytearray() fonsiyonu verilen karaterdizlerini byte veri tipine çeviriken karakter dizilerinide güncellemek ve değiştirme imkanı sağlar

Python chr() Fonksiyonu Kullanımı

Verilen bir tam sayının karakter karşılığını vermektedir.

Python list() Fonksiyonu Kullanımı

Python list() fonksiyonu liste veritipinde veri oluşturmak için kullanılır. Aynı zamanda farklı veritiplerinde oluşturulmuş verileride list tipine çevirmek için kullanılır.

Python set() Fonksiyonu Kullanımı

Python set() foksiyonu küme verisi oluşturuken aynı zamanda farklı tiplerdeki verileride küme verisine çevirecektir.

Python tuple() Fonksiyonu Kullanımı

Python tuple() fonksiyonu demet veri tipi oluşturulmasını sağlarken farklı tipdeki verileri de demete çevirecektir.

Python frozenset() Fonksiyonu Kullanımı

Python frozenset() fonksiyonu dondurulmuş küme oluşturulmasını sağlamaktadır.

Python complex() Fonksiyonu Kullanımı

Python complex() fonksiyonu verilen bir sayının karmaşık sayı karşılığını vermektedir.

Python float() Fonksiyonu Kullanımı

Verilen bir sayıyı kayan sayıya çevirir.

Python int() Fonksiyonu Kullanımı

Python int() fonksiyonu verilen float bir değeri tam sayıya çeviri. Aynı zamanda farklı birimdeki sayıları onluk sisteme çevirir.

Python str() Fonksiyonu Kullanımı

Python str() fonksiyonu farklı veritiplerini string veri tipine çevirmek için kullanılır.

Python dict() Fonksiyonu Kullanımı

Python dict() fonksiyonu sözlük oluşturmamıza yaramaktadır.

Python callable() Fonksiyonu Kullanımı

Python callable() fonksiyonu bir fonsiyonun çağırıla birli olup olmadığını kontrol etmektedir.

Python ord() Fonksiyonu Kullanımı

Python ord() fonksiyonu verilen bir karakterin rakamsal değerini verir.

Python oct() Fonksiyonu Kullanımı

Python oct() fonksiyonu farklı tabanlardaki sayıların sekizlik düzendeki değerini verir.

Python hex() Fonksiyonu Kullanımı

Python hex() fonksiyonu farklı sistemlerdeki sayıların onaltılık sistemdeki karşılığını verir.

Python eval() Fonksiyonu Kullanımı

Python eval() fonksiyonu ifade kontrolü yapmaktadır. Deyim ve ifadeleri birbirnden ayırmak için kullanılır. Eğer ifade değilse hata verir. Aşağıdaki örnekte toplama ifadesini çalıştırmış ama atama işlemini yapmamıştır. Buradan atama işleminin bir deyim olduğu anlaşılmaktadır.

Python exec() Fonksiyonu Kullanımı

Python exec() fonksiyonu verilen işlemlerin (deyimlerin) çalıştırılmasını sağlar.

Python locals() Fonksiyonu Kullanımı

Python locals() fonksiyonu fonksiyon içerisindeki local değerleri verir.

Python copyrihgt() Fonksiyonu Kullanımı

Python copyrihgt() fonksiyonu telif hakları bigisini verir.

Python credits() Fonksiyonu Kullanımı

Python credits() fonksiyonu katkıda bulunanları verir.

Python dir() Fonksiyonu Kullanımı

Python dir() fonksiyonu verilen nesnelerin içerisindeki metotları listelemede kullanılır.

Python divmod() Fonksiyonu Kullanımı

Python divmod() fonksiyonu verilen bir sayının ikinci parametrede verilen bir sayıya bölümünden kalanı verir. Alınan çıktıda ilk indeks bölüm alanını ikinci indesk ise kalını verir.

Python enumerate() Fonksiyonu Kullanımı

Python enumerate() fonksiyonu verilen bir nesneyi numaralandırmaya yarar.

Python id() Fonksiyonu Kullanımı

Python id() fonksiyonu var olan nesnelerin id numarasını verir aslında bu durum göstericiler ile ilgilidir. Ram bellekteki adresini verir.

Python input() Fonksiyonu Kullanımı

Python input() fonksiyonu kullanıcıdan veri almak için kullanmaktayız.

Python format() Fonksiyonu Kullanımı

Python format() fonksiyonu karakter dizilerinin biçimlendirilmesinde kullanılır.

Python filter() Fonksiyonu Kullanımı

Python filter() fonksiyonu verilen bir listede istenilen bir düzenlemenin herbir üyeye uygulanmasını sağlamaktadır.

Filter fonksiyonunu bir de sözlüklerde kullanalım.

Python hash() Fonksiyonu Kullanımı

Python hash() fonksiyonu belirli türdeki nesnelere karama değer verir.

Python isintance() Fonksiyonu Kullanımı

Python isintance() fonksiyonu veri tipi sorgulması yapmaktadır. Vermiş olduğunuz bir değerin belirtmiş olduğunuz tipde olup olmadını kontrol eder. Geriye True değer verir.

Python len() Fonksiyonu Kullanımı

Python len() fonksiyonu karakter dizilerinin, list gibi verilerin uzunluklarını hesaplar.

Python map() Fonksiyonu Kullanımı

Python map() fonksiyonu filter() fonksiyonu ile benzer özelliktedir. Bu fonksiyonda verilen bir liste elemanlarını belirli bir düzenlemeden geçirebiliriz.

Python max() Fonksiyonu Kullanımı

Python max() fonksiyonu verilen sayılar içerisinde en büyüğünü bulurken aynı zamanda verilen nesnelerende belirteln parametreye göre en büyüğünü verir.

Python min() Fonksiyonu Kullanımı

Python min() fonksiyonu verilen sayılar içerisinde en küçüğünü bulurken aynı zamanda verilen nesnelerende belirteln parametreye göre en küçüğünü verir.

Python open() Fonksiyonu Kullanımı

Python open() fonksiyonu dosya okumve yazma işlemlerinde kullanılır.

Python pow() Fonksiyonu Kullanımı

Python pow() fonksiyonu verilen bir sayının belirtilen kuvvetini hesaplar.

Python print() Fonksiyonu Kullanımı

Python print() fonksiyonu kullanıcıya çıktı vermek için kullanıyoruz. Birden çok parametre almaktadır. print(deger,sep=”,end=”\n”,file=sys.stdout,flush=false)

deger Ekrana basılacak değer.
sep Çıktı değerler arasında kullanılmak istenen parametere
end Çıktı verildikten sonra yapılması gereken parametre.
file Ekran çıktılarının yazılacağı dosya.
flush Dosya yazma işleminde yazılacak veriler tampona alınır. İştem bittikten sonra tampondaki değer doyaya yazılır.

Python quit() Fonksiyonu Kullanımı

Python quit() fonksiyonu sistemden çıkış yapmak için kullanılır.

Python range() Fonksiyonu Kullanımı

Python range() fonksiyonu belirlenen sayılar arasında sayı üretmek için kullanılır.

Python reversed() Fonksiyonu Kullanımı

Python reversed() fonksiyonu var olan bir listeyi ters çevirmek için kullanılır.

Python sorted() Fonksiyonu Kullanımı

Python sorted() fonksiyonu verilen nesneyi a’dan z’ye sıralama yapmakta.

Sorted() fonksiyonunda en sık rastlanılan sorun Türkçe karater sorunudur. Bu problemi ise sayfamıza dahil ettiğimiz import locale modülü ile çözüyoruz.

Sorted() fonksiyonunda locale modülünü eklememize rağme yine problemler yaşanmaktadır. Bun gibi problemleri ise kendi oluşturduğumuz fonksiyonlar ile çözüyoruz.

Python slice() Fonksiyonu Kullanımı

Python slice() fonksiyonu karater dizilerini, demetleri ve vb. veri tiplerini dilimlemeye yarar. Belirli indeksler arısını kesmye yarar.

Python sum() Fonksiyonu Kullanımı

Python v() fonksiyonu oluşturulan dizideki veri sayıların taplamını veririr.

Python type() Fonksiyonu Kullanımı

Python type() fonksiyonu verinin tipini görüntülemek için kullanılır.

Python zip() Fonksiyonu Kullanımı

Python zip() fonksiyonu verilen iki listede eşleştirmeye yaramaktadır.

Python vars() Fonksiyonu Kullanımı

Python vars() fonksiyonu nesnelerin metod ve fonksiyonlarını öğrenmek için kullanılır.

Python gömülü metotlar konusunda paylaşacaklarım bu kadar. Faydalı olması dileğiyle. Başarılar.