Python OS Modülü ve Metodları

Python OS Modülü ve Metodları

Tarhi : 01-02-2022 02:08:33 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

Python os Modülü

Python’da dosya işlemlerini için os modülü vazgeçilmezdir. Bir işletim sisteminde dosya, dizin işlemlerini os modülü ile düzenlemekteyiz. Bu modül sayesinde farklı işletim sistemlerinde çalışabilecek dosya işlemleri yapmamızı sağmaktadır. Yani windows için yazmış olduğunuz bir program linux dosya sisteminde de çalışacaktır. OS Modülü bilgisayardaki dizin işlemlerini yapmamızı sağlar. Şimdi öncelikle os modülünü python dosyamıza çağıralım ve içerisindeki modülleri inceleyelim

os.name Kullanımı

Bu metod işlemtim sistemi hakkında bize bilgi vermektedir.

Windows işleti sistemi üzerindeki çıktısı.

os.sep

İşletim sistemine göre dosya/dizin ayracını vermektedir. Windows için “\” çıktısını verirken linux için “/” çıktısını veriri.

Verilen bir list dizini birleştirelim.

os.getcwd

os.getcwd komutu verdiğimizde şuanki bulunuduğunuz dizini vermektedir.

os.chdir

os.chdir bulunduğumuz dizinden başka bir dizine geçmemizi sağlamaktadır.

os.listdir

İçinde bulunduğunuz dizindeki dosya ve klasörlerin listelenmesini sağlamakatdır. Aktif olarak kullanılır.

\calismalar dizini içerisine girerek burda bulunan dosya ve klasölere listeledik. Dosyalar uzantısı olmayan verilerdir.

Aşağıda ise aynı dizini döngüye sokarak listeledik.

Şimdi ise saydece .py uzantılı python dosyalarını listeledik.

os.curdir

İçerisinde bulunulan dizini temsil eden karateri veririr.

os.pardir

İşletim sistemine göre bir üst dizine çıkma karaterini dönderir. Windows’da “..” karakter dizisizdir.

os.startfile

Windows’da belirtilen dosyayı ilişkili program ile açmaya yarar.

os.mkdir

Klasör oluşturmak için kullanılan komut.

os.makedirs

İç içe dosya, dizin oluşturmak için kullanılır.

os.rename

Var olan bir klasörün adınız değiştirmek için kullanırız. İki parametre alır. 1. parametre dosyanın şuanki adı. 2. parametre ise yeni adıdır.

os.replace

os.rename ile aynı işlemi yapmaktadır. Var olan bir klasörün adını değiştirmeye yarar.

os.remove

Var olan bir dosyayı silmeye yarar.

os.rmdir

Belirtmiş olduğumuz boş bir dizini silmemize yarar.

os.removedirs

İç içe birden çok boş klasörü silmemize yarar.

os.stat

Belirtilen dosya hakkında bilgi almak için kullanılır

st_size boyutunu
st_mtime üzrinde yapılan son değişiklik tarihini
st_ctime oluşturulduğu ilk tarihi
st_atime ilgili dosyaya son erişim tarihi

os.system

İlgili programları ve sistem için geçerili olan komutları çalıştırmaya yarar.

os.walk

Belirtilen dizini komple tarayarak listelemeye yarar.

os.path.abspath

Belirtilen dosyanın tam yonlunu veririr

os.path.dirname

Belirtilen dosyanın dizinini verir.

os.path.exists

Belirtlen dizinin bulunup bulunmadığına bakara. Geriye True/False değer dönderir.

os.path.expanduser

İligili kullanıcının adresini verir.

os.path.isdir

Verilen bir dizinin varlğını kontrol eder.

os.path.isfile

Belirtilen dizinin dosya olma durumunu kontrol der geriye True/False değer döner

os.path.join

Liste olarak verilen dizini işletim sisteminin adres yapısına çevirir.

os.path.split

Verilen bir dizinin son kısmının çıkarır.

os.path.splitext

Belirtelen bir dizindeki dosyanın uznatınısı yarır.

OS Modülü hakkında bilgi paylaşımımız bu kardar. Başarlar.