PHP AJAX KULLANIMI (Asynchronous Javascript And Xml)

PHP AJAX KULLANIMI (Asynchronous Javascript And Xml)

Tarhi : 13-02-2020 01:09:36 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

Ajax php ve birçok sunucu dilinde kullanılmaktadır. Tercih edilmesinin sebebi ise sayfa tekrar yüklenmeden
post get işlemleri yaparak ilgili php dosyası çalıştırılıyor ve sonuc ilgili alana basılıyor. Ajax kullanımı
javascript ilede olmaktadır. Biz şuan Jquery ile yapacağı. Tabi jquery de javascriptin bir kütüphanesidir.
Ajax kullanırken yapmanız gereken en önemli şeylerden biri bir post php oluşturun ve oraya gönderin. Post.php
sayfasında dışarıdan gelen saldırılara karşı önemlemlerinizi alın. Post edilmeden önce form açıldığında
bir tane key oluşturup session’a koyun ajaxda da bu session ve güvenlik key doğrulaması yapın. Ben burada
biraz baside indirgedim. Öğrendikten sonra sizlerde durmayıp geliştireceksinizdir.

Metodlar

$.ajax Bir takım ajax parametrelerini belirlememizi sağlar.
$.ajaxSetup() Sayfa içerisinde tekrar eden ajax parametrelerini bir çatı altında toplar.
.serialize() Form elementindeki nesneleri seri halde elde etmemizi sağlar.
.serializeArray() Form nesnelerinin bilgilerini bir dizi haline getirir.

$.Ajax Metotdu kullanımı

beforeSend Talep gönderilmeden önce neler yapılacağı tanımlanır.
complete Talebin işlenim sonucunun dönmesiyleneler yapılacağı tanımlanır.
contentType Gönderilen bilginin içeriğini tipini bilirlenir. Hiç birşey yazılmaz ise varsayılan ‘application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8’ dir;
converters Gelen verinin türünü bir başka türe çevirmede kullanılır.
data İşlem yapacak sayfaya gönderilen verileri barınıdırır.
dataType Sunucundan dönecek olan veririnin tipini belirlememizi sağlar. (xml,html,json,script,text)
error(jqXHR,textStatus,errorThrown) İstektek bulunulurken oluşacak hataları ve türlerini bilirler.
statusCode İstek esnasında oluşabilecek http hatalarında nelere yapılacağını bilirler.
success Yapılan ajax işleminin başarılı olup olmadığını kontrol etmemizi sağlar.
type Gönderilen veri türünün tipini belirler. GET veya POST dur. Varsayılan get tir.
url İstekte bulunulacak sayfayı belirlememizi sağlar.

vericek1.php

vericek2.php

vericek3.php

vericek4.php

vericek5.php