JQUERY DOM NESNELERİNİ DEĞİŞTİRME

JQUERY DOM NESNELERİNİ DEĞİŞTİRME

Tarhi : 16-06-2017 06:35:35 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

DOM NESNELERİNİ DEĞİŞTİRME

DOM NESNELERİNİ DEĞİŞTİRME

.html() : Belirtilen nesnenin html içeriğini elde etmeye ve değiştirmeye yarar.
.text() : Belirtilen nesnenin test içeriğini elde etmeye ve değiştirmeye yarar.
.val() : Belirtilen nesnenin varsa value değerini alır ve değiştirir.

.html() KULLANIMI

Belirlenen elementin html içeriğini almamıza yarar. Bu sayede elementin sahip olduğu html içeriği değiştirebiliriz.

.icerik1 adlı class’ın metin içeriği  ve html yapısı değişecek.

.text() KULLANIMI

Belirtilen elementin metin içeriğini elde etmeye yarar

.val() KULLANIMI

Belirlenen elementin value() değerini alır.

Butona tıklandığında değeri alıp on ile çarpacak ve tekrar textin value değerine yazacak.

 

DOM NESNELERİNE EKLEME YAPMA

.append() : Seçilen elementin içeriğinin ardına ekleme yapar
.appendTo() : Belirtilen nesneyi seçilen nesnelerin ardına ekler
.prepend() : Seçilen elementin içeriğinin önüne ekleme yapar.
.prepenTo() : Belirtilen nesneyi, belirtilen nesne veya nesnelerin önüne ekler.
.after() : Seçilen nesnenin arkasına girilen içeriği ekler.
.before() : Seçilen nesnenin önüne girilen içeriği ekler.
.insertAfter() : Belirtilen nesnenin arkasına girilen içeriği ekler.
.insertBefore() : Belirtilen nesnenin önüne girilen içeriği ekler.

.append() KULLANIMI

.appendTo() KULLANIMI

.prepend() KULLANIMI

.appendTo() KULLANIMI

.after() KULLANIMI

.before() KULLANIMI

.insertAfter() KULLANIMI

.insertBefore() KULLANIMI

 

DOM NESNELERİNİN ETRAFINA NESNE EKLEME

.wrap() : İstenilen elementin etrafına girilen nesne ayrı ayrı eklenir.
.wrapAll() : Tek bir nesne ile girilen seçicinin etrafını çevreler.
.wrampInner() : İstenilen nesnelerin içindeki veriyi html olarak content ile çevreler.
.unwrap() : Nesne etrafına ayrı ayrı eklenen etki kaldırılır.

.wrap() KULLANIMI

İnput elementlerinin etrafı div ile çevrelenir.

.wrapAll() KULLANIMI

.wrapInner() KULLANIMI

p elementi içerisindeki element hem kalın hem altı çizili olacak.

.unWrap() KULLANIMI

p elementi içerisindeki element hem kalın hem altı çizili olacak.

DOM NESNELERİNİ KALDIRMA

.empty() : Belirlenen nesnenin içeriğini temizler.
.remove() : Belirtilen nesne veya nesneleri tamamen sayfadan kaldırır.
.detach() : Belirtilen nesne veya nesneleri tamamen sayfadan kaldırır.

.empty() KULLANIMI

.remove() KULLANIMI

.detach() KULLANIMI