JQUERY SEÇİCİLER (SELECTORS)

JQUERY SEÇİCİLER (SELECTORS)

Tarhi : 02-06-2017 06:00:49 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

 

JQUERY SEÇİCİLER (SELECTORS)

BASİT SEÇİCİLER (BASIC SELECTORS)<BR />
JQUERY ile bir nesneyi seçmenin üç yöntemi bulunmaktadır. Bunlar:
1. Tag (ait olduğu etiket sınıfı) $(‘a’)<br />
2. Class(stil grubu) $(‘.sinif’)<br />
3. #id (farklı bir kimlik) $(‘#id’)<br />
TAG SEÇİCİLER
HTML taglarının isimlerini yazarak istediğimiz tagı seçebiliriz.
Aşağıdaki örnekte butona tıklandığında p elementlerini arkaplan ve text rengini değiştirdik.

CLASS SEÇİCİ
Css ile classları . ile oluşturmaktayız. Jquery ile ise aynı şekilde seçerek işlem yapabilmekteyiz.

ID SEÇİCİ
ID adını yazdığımız bütün nesnelere ulaşabilmekte ve bir çok özellik atayabilmekteyiz.

SIRALI (HIERARCHY) SEÇİCİLER
Html sayfasındaki DOM hiyararşi sırası aşağıdaki gibi verilmiştir.
document(düzey 1)=>body(duzey 2)=>div(düzey 3)=>ul(düzey 4)=>li(düzey 5)

E F SEÇİCİLERİ
Css de olduğu gibi dede torun seçicilerdir. Bir elementin kapsayanı varsa sıralı bir şekilde cocuktan dedeye doğru gider.

E+F SEÇİCİLER
Komşulu düzeyi aynı olan nesnelerden ikincisini seçer. Kardeş seçici de diyebiliriz.

E~F Birinci nesneden sonra komşuluk düzeyi aynı olan ikinci nesnenin benzerini seçer.

E>F SEÇİCİLERİ
Birinci elementin içinde bulunan bütün f elementlerini seçer.

E,F,G SEÇİCİLER
Sıralı ve birbirinden virgül ile yarılmış elementleri seçer.

SEÇİCİ
Sayfadaki büyün nesleri seçer.

ÖZNİTELİK (ATTRIBUTE) SEÇİCİLER
Her nesnenin içerisinde barındırdığı bazı özellikler olduğundan yukarıda da bahsetmiştik. Bunlar o nesnenin genişlik, yükseklik, isim, kaynak, değer, id gibi olabilir. Bu değerlere sahip HTML nesnelerini seçebiliriz.

FORM SEÇİCİLER

Form nesnelerini seçmeye yarayan bu seçiciler form elemanlarına kolayca erişmemizi sağlar. I. Metot ile II. Metot aynı nesneleri seçer.

:first indeks numarası 0 olan nesneyi seçer
:last En son indeks numarasına sahip nesneyi seçer.
:not Belirtilen özelliğin değilini seçer.
:even Çift indeks numaralı nesneleri seçer.
:odd Tek indeks numaralı nesneleri seçer.
:eq(n), :nth(n) Belirtilen indeks numaralı nesneyi seçer.
:gt(n) Girilen indeksten daha büyük indekse sahip olan nesneleri seçer.
:lt(n) Girilen indeksten daha küçük indekse sahip olan nesneleri seçer.
:header <hl>, <h2> gibi başlık nesnelerini seçer.
:animated Animasyon halindeki nesnelerini seçer.
:lang Belirtilen dile sahip nesneleri seçer. ,
:root Sayfanın DOM hiyerarşisindeki kökte bulunan nesneyi seçer.

BAŞARILAR.