JAVASCRIPT EVENT NESNESİ ve ÖRNEK KULLANIMI

JAVASCRIPT EVENT NESNESİ ve ÖRNEK KULLANIMI

Tarhi : 05-07-2017 06:30:00 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

EVENT NESNESİ
HTML sayfası üzerindeki bir çok nesne üzerinde meydana gelen olayın (tıklama, tuşa basma, vs) tanımlanmasını, dinlenmesini (listening) ve bu olaydan bilgi edinmesini sağlar. Event nesnesi ile meydana gelen olaylar hakkında bilgiler toplayıp ayrıca olayı kontrol altında tutmuş oluruz. Buradaki olay özelliklerinin çoğu ve daha fazlası jQuery konusunda anlatılmaktadır.
altKey : ALT tuşuna basılıp-basılmadığını verir. (true veya false)

ctrlKey : CTRL tuşuna basılıp-basılmadığını verir. (true veya false)
shiftKey : SHIFT tuşuna basılıp-basılmadığını verir. (true veya false)
button : Farenin hangi tuşuna basıldıysa ilgili sayı değerini verir.
keyCode : Keypress olayında klavyeden basılan özel bir tuşun ASCII kodunu verir.
which : Klavyeden basılan herhangi bir tuşun ASCII kodunu verir.
charCode : Keypress olayında, klavyeden basılan tuşun ASCII kodunu verir.
clientX : Pencere içerisindeki sayfa alanında fare işaretçisinin soldan olan uzaklığını verir.
clientY : Pencere içerisindeki sayfa alanında fare işaretçisinin üstten olan uzaklığını verir.
layerX : Katman içindeki fare işaretçisinin, soldak uzaklığını verir.
layerY : Katman içindeki fare işaretçisinin, üstten uzaklığını verir.
offsetX : Katman içindeki fare işaretçisinin, soldan uzaklığını verir.
offsetY : Katman içindeki fare işaretçisinin, üstten uzaklığını verir.
pageX : Doküman üzerindeki fare işaretçisinin soldan uzaklığını verir.
pageY : Doküman üzerindeki fare işaretçisinin üstten uzaklığını verir.
screenX : Ekranda fare işaretçisinin soldan uzaklığını verir.
screenY : Ekran fare işaretçisinin üstten uzaklığını verir.
x : Pencere içerisindeki sayfa alanından fare işaretçisinin soldan uzaklığını verir.
y : Pencere içerisindeki sayfada alanında fare işaretçisinin üstten uzaklığını verir.

altKey KULLANIMI

ctrlKey KULLANIMI

shiftKey KULLANIMI

BUTON KULLANIMI

FARECLİCK SOL SAĞ ORTA SOL+SAĞ
İE 1 2 4 3
Firefox 1 2 4
Opera 1 2 4
Safri 1 2 4
Chrome 1 2 4

//keyCode KULLANIMI

//which KULLANIMI

//charCode KULLANIMI

//clientX ve clientY

//layerX ve layerY kulllanımı

//pageX ve pageY kullanımı

//screenX ve screenY KULLANIMI