JAVASCRIPT HAZIR FONKSİYONLAR

JAVASCRIPT HAZIR FONKSİYONLAR

Tarhi : 27-04-2017 02:52:04 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

JavaScript Hazir Fonksiyonlar
fonksiyon : açiklama
escape() : Bir karakter dizisini Unicode (universal code) formatinda sifreler.
unescape{) : escape ile yapilan sifrelemeyi desifre eder.
parseFloat () : String veriyi float tipine dönüstürür.
parseint() : String veriyi belirtilen sayi sistemi tabanina göre çevirip tamsayi olarak döndürür.
string() : Girilen degeri string veri türüne çevirir.
Number() : Girilen degeri sayisal veri türüne çevirir.
isNaN() : Verilen degerin/degiskenin rakam olup olmadigini kontrdeder.
isFinite() : Girilen sayisal degerin pozitif veya negatif siniri asip-asmadigmi kontrol eder.
eval() : Girilen parametreyi tüm sayfada arar, buldugunda JavaScript kodlarina çevirir ve çalistirir.
encodeURi() : URI (Uniform Resource Identiffer) karakter dizisini UTF-B formatinda sifreler.
decodeüRI() : encodeURl metodu ile kodlanmis bir URl’yi desifre eder.
encodeURICcmponent() : Geçerli bir URI karakter dizisini, UTRJ formatinda sifreler.
decodeURICcmponent() : enoodeURIConponent metodu ile kodlanmis bir URI yi desifre eder.

ESPACE()  KULLANIMI

UNESPACE()  KULLANIMI

parseFloat()  KULLANIMI

parseInt()  KULLANIMI

String()  KULLANIMI

Number()  KULLANIMI

isNaN()  KULLANIMI

isFinite()  KULLANIMI

eval() KULLANIMI

encodeURI KULLANIMI(&,?,/,@,+,*) hariç

decodeURI KULLANIMI(&,?,/,@,+,*)

encodeURIComponent() KULLANIMI<br>(/,?,:,@,&,+,$) karekterleri çözer

decodeURIComponent() KULLANIMI<br>(/,?,:,@,&,+,$) karekterleri çözer