JAVASCRIPT DOCUMENT NESNESİ

JAVASCRIPT DOCUMENT NESNESİ

Tarhi : 13-06-2017 11:06:45 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

JAVASCRIPT DOCUMENT NESNESİ

anchors[] : HTML doküman üzerinde name ve/veya id özellikleri tanımlanmış anchor elementlerinin listesini verir.
characterSet : HTML dokümanın ISO-8859-9 veya UTF-8 gibi karakter setini verir.
contentType : HTML dokümanın HTTP başlığındaki MIME tipini belirten Content-Type değerini verir.
cookie : Çerezler başlığında anlatılmıştır.
domain : HTML dokümanın alan adını verir.
forms[] : HTML doküman üzerindeki formlar hakkında bilgi verir.
images[] : HTML doküman üzerindeki resimler hakkında bilgi verir.
height : HTML dokümanın body yüksekliğini verir.
lastModified : HTML dokümanın son değiştirilme tarihini verir.
links[] : HTML doküman üzerindeki linkler hakkında bilgi verir.
referer : Mevcut sayfaya hangi sayfadan gelindiği bilgisini verir.
title : HTML dokümanın sayfa başlığını verir.
URL : HTML dokümanın adres çubuğundaki linki verilir.
width : HTML dokümanın body genişliğini verir.
Metod : Açıklama
getElementById ( ) : Verilen id numarasına göre ilgili nesneye ve özelliklerine ulaşılır.
getElementsByName( ) : Verilen name özelliğine göre ilgili nesneye ve özelliklerine ulaşılır.
getElementsByTagName() : HTML doküman üzerinde belirtilen etiket ismine ait bütün elementlerin bir listesini verir.
createElement() : Herhangi bift HTML elementinin oluşturulmasını sağlar.
createTextNode() : Yeni bir metin düğümü (text_node) oluşturulmasını sağlar.
write(),writeln() : HTML dokümana verilen içeriğin yazılmasını sağlar.


 


getElementById KULLANIMI

 


getElemenByName KULLANIMI

 


getElementsByTagName KULLANIMI

 


createElement() KULLANIMI

 
createTextNode() KULLANIMI