JAVASCRIPT BAŞLANGIÇ

JAVASCRIPT BAŞLANGIÇ

Tarhi : 12-06-2017 06:30:15 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

JAVASCRIPT YAZIM KURALLARI

  • Javascript’te değişkenler ya alt çizgi ile başlar ya da harf ile başlar. Değişkenler rakamla başlamaz ve özel karakterlerle  başlamaz. $degisken, #degisken, 8degisken gibi.
  • Değişken isminin uzunluğu en çok 255 karakter olabilir.
  • Değişken ve fonksiyon isimlerinde büyük küçük harf ayrımı vardır.
  • Değişkenler her zaman var ifadesiyle tanımlanmalıdır.
  • Javascript’te Türkçe karakterler kullanılmaz, Ç,Ş,Ğ,Ü,Ö…
  • Sabit değişkenler cons degisken; şeklinde tanımlanmalıdır.
  • Kodlamada geçen anahtar kelimeler (while,for,if..) kodlama arsından kullanılmaz.
  • Kod blokları ; ile ayrılır.
  • Tek tırnak ifadesi ile çift tırnak ifadesi arasında işlevsel bir fark yoktur.

Event
onchange Bir HTML elemanı değiştirildi
onclick Kullanıcı bir HTML öğesi tıklar
onmouseover Kullanıcı bir HTML öğesi üzerinde fareyi hareket ettirir
onmouseout Kullanıcı bir HTML öğesi üzerinde fareyi çektiğinde.
onkeydown kullanıcı bir klavye tuşuna iter
onload kullanıcı bir klavye tuşuna iter

JavaScript Strings

\b Boşluk

\b Boşluk

\r Satır Baş

ı\f Form Besleme

\t Yatay Gönye bir tab boşlu

\v Dikey Sekme

Uzun Kod Hatları Breaking

Dize Yöntem ve Özellikleri

Tarih işlemleri

DİZİ DEĞİŞKENLER

DELETE OPERATÖRÜ BİR DİZİ İÇERİSİNDE SIRASI BELİRTİLMİŞ BİR ÖĞEYİ SİLMEK İÇİN KULLANILIR

IN OPERATÖRÜ ÖZELLİK BELİRTİLEN NESNENİN İÇİNDE İSE TRUE GÖNDERİR

INSTANCEOF OPERATÖRÜ NESNE BELİRTİLEN NESNE TİPİNDE TRUE DEGER ÜRETİR

typeof() operatörü verilen değişkenin değerini gönderir

KOŞUL-ŞART, DÖNGÜLER ve HATA AYIKLAMA

if şartı

for döngüsü

while kullanımı

do while kullanımı

for in kullanımı

// BREAK ; FOR DÖNGÜSÜ İÇERİSİNDE ÇIKMAYA SAĞLIYOR
//CONTINUE DEYİMİ DÖNGÜDE BİR SONRAKİ DEGERDEN DEVAM EDİYOR

try{}catch(){} kullanımı

try-throw hata ayıklamada kullanılır ama hata degerlerini codunu verir

try-catch-final hatayı ayılayıp aynı zamanda da codun final bölümünün çalışması için kullanılır.

//BERAK KULLANIMI

//CONTIUNE KULLANIMI

JavaScript HTML DOM

JavaScript sayfasındaki tüm HTML ögelerini değiştirebilir
JavaScript tüm HTML sayfası özelliklerini değiştirebilir
JavaScript sayfasında tüm CSS stillerini değiştirebilir
JavaScript HTML öğeleri ve öznitelikleri mevcut kaldırabilirsiniz
JavaScript yeni HTML öğelerini ve özelliklerini ekleyebilir
JavaScript sayfasında tüm mevcut HTML olaylara tepki verebilir
JavaScript sayfasındaki yeni HTML etkinlikleri oluşturabilirsiniz

Bulma HTML Elemanları

HTML Elementleri Değiştirme

Ekleme Silme Elemanlar.

DOM Elementler Arası Gezinme

childNodes Kullanımı
children Kullanımı
nexSibling Kullanımı
nextElementSibling Kullanımı
previousSibling Kullanımı
previousElementSibling Kullanımı
parentNode Kullanımı

HTML element silme/kaldırma

//HTML elemanı ekleme document.appendChild(element)

//HTML elementlerinin içeriğini değiştirme. document.replaceChild(element)

//HTML kardeşler arası geçiş