PHP DOSYA İŞLEMLERİ

PHP DOSYA İŞLEMLERİ

Tarhi : 09-02-2017 10:58:51 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI
php dersleri

çağlar bostancı

Php ile dosya yüklem işlemlerinde sık kullanılan kodlar ve açıklamaları. Örnek uygulamaların çoğu çalışmaktadır.
//Dosya işlemlerinde kullanılacak fonksiyonlar
/*
file(dizin) : Belirtilen dosyayı okur.
is_dir : Klasör mü?
is_file : Dosya mı?
is_readable : Dosya mevcut ve okunabilir mi?
is_writable : Dosya yazılabilir mi?
is_executable : Dosyanın açılabilir olup olmadığını kontrol eder.
opendir() : Dizini açma işlemini yapar.
readdir() : Açılan dizini okuma işlemini yapar.
mkdir() : Web sunucusunda dizin oluşuturmak için kullanılır.
rmdir() : Dizin silmek için kullanılır.
glob() : Dizindeki tüm dosya ve dizinleri listeler.
rmdir() : Klasör siler.
touch($dosya,izin) : Klasör oluşturur.
fopen($dizin,byte) : Dosyayı açar. İlk parametresinde dosya yolu ikinci parametresi ise okunacak verinin boyutu girilir.
fwrite($dos,$yazdir,byte) : Dosyaya veri yazdımak için kullanılır.,
fputs(fopen($dizin,”r”)) : fwrite gibi çalışır dosyaya istediğimiz veriyi yazdırız.
fread(fopen($dizin,”r”),filesize(byte)): Dosyayı bir seferde okuyup ekrana yazdırmak için kullanılır.
fgetcvs(dosya,byte,|) : Birinci parametrede açılan dosyayı, ikinci parametredeki byte kadar, üçüncü parametredeki işarete göre bölerek diziler şeklinde okur.
feof(fopen($dizin,”r”)) : Açılan dosyada satır sonunua gelindiniğisöyler
fclose(fwrite($dos,$yazdir)): Açılan doyayı kapatır.
fgets(fopen($dizin,”r”)) : Açılan dosyayı okumaya yarayan fonksiyon.
fseek(dizin,byte,SEEK_CUR) : Dosyada istediğimiz boyutta atlama yapar. SEEK_SET=>SEEK_CUR=>SEEK_END
ftell() : fseek fonksiyounu ile birlikte kullanılır atlanılan degerin nerede kaldığını alır.
fgetc : Dosyadan bir byte lı deger okur.
rewind() : Bir doyanın içindeki ilk satıra ulaşmamızı sağlar.
ftruncate(dosya,byte) : Belirtilen bytee’tan sonraki veriyi siler. a+ ile kullanılır.
fpassthru($dizin) : Dosyadaki verileri bir seferde elde etmeye yarar.
fscanf(fopen($dizin,”r”),%s %s) Dosya okuma fonksiyonudur. Dosyadaki verileri boşluklardan ayrıarak her bir veriyi tek tek elde etmemizi sağlar.
file_get_contents(dizin) : Dosya içeriğinin tamamını bir kerede okur. Çok kullanılan bir fonksiyondur.
stream_context_create() : Herhangi bir metot ile istek akımı oluşturulabilir.
file_put_contents(dosya,bilgi,FILE_APPEND): Bir içeriği bir dosyaya yazar.En pratik dosya yazma ve oluşuturma fonksiyonudur. Resimler dahil her dosyayı kayıt edebiliriz. FILE_APPEND ise dosyanın sonuna kaydetmeye yarayan parametresidir.

$_FILES[‘DOSYA’][‘error’] parametreleri ve donen degerler
hatano hatasabiti :açıklama
0 UPLOAD_ERR_OK :Dosya başarı ile yüklendir
1 UPLOAD_ERR_INI_SIZE :PHP.ini dosyasından max dosya boyutu aşıldı
2 UPLOAD_ERR_FORM_SIZE :Formdaki MAX_FILE_SIZE dosya boyutu limiti aşıldı
3 UPLOAD_ERR_PARTIAL :Dosya yükleme işlemi tamamlandı.
4 UPLOAD_ERR_NO_FILE :Yüklenecek dosya yok.
6 UPLOAD_ERR_CANT_WRITE :Dosyaları geçici olarak yükleyeceği dizin tmp bulunamadı.
7 UPLOAD_ERR_CANT_WRITE :Dosya dizin üzerine yazıldı.
8 UPLOAD_ERR_EXTENSION :Dosya yükleme uzantı desteği yok.

file_uploads Dosya gönderimi izni. “Açık”/”On” konumunda olmalıdır.
upload_max_filesize Sunucu ayarındaki maximum dosya boyutu izni.
Varsayılanı 2M sanırım.
upload_tmp_dir Gönderilen dosyaların tutulacağı geçici dizin.
Eğer “no value” ise işletim sisteminizin sağladığı
geçici klasörü kullanır.
post_max_size Aslında post ile gönderilebilecek en yüksek veri
boyutunu belirtir ama dolaylı olarak
dosya gönderimini de etkiler.
$_FILES[‘dosya_yukle’][‘name’] Gönderilen dosyanın orjinal adı.
$_FILES[‘dosya_yukle’][‘type’] Eğer tarayıcı tarafından sağlanmışsa dosyanın
mime türü. ( örneğin: image/gif )
$_FILES[‘dosya_yukle’][‘size’] Byte cinsinden gönderilen dosyanın boyutu.
$_FILES[‘dosya_yukle’][‘tmp_name’] Sunucudaki geçici dosyanın adı.
$_FILES[‘dosya_yukle’][‘error’] İşlemle ilgili hata kodu.
Bu PHP 4.2.0 ve sonrasında eklenmiştir.