DÜNYA ÜZERİNDEKİ KİŞİLİKLER VE ÖZELLİKLERİ

DÜNYA ÜZERİNDEKİ KİŞİLİKLER VE ÖZELLİKLERİ

Tarhi : 28-02-2016 03:41:54 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

kisilik1

Sağlıklı

Sağlıklı Birler, güçlü idealleri ve prensipleri olan kişilerdir. Yüksek standartlarına rağmen etrafına karşı hoşgörülü ve nazik davranırlar. Ahlaki değerleri çok yüksektir; adil, tarafsız ve dürüst olmak için çaba gösterirler. Karar aldıkları zaman, tamamen gerçekçi ve dengelidir. Eleştirel bir zihne sahip olsa da yargılamadan ve eleştirmeden çevresine rehberlik etmeye çalışır.

Ortalama

Ortalama sağlık seviyesinde olan Birler, her şeyde mükemmelliği arayan birer idealisttir. Bu yüksek idealler için çabalarken çoğunlukla duygularını bastırabilir, kurallar konusunda katılaşabilir. Düzenli ve verimlidirler. Ancak işler olması gerektiği gibi gitmediğinde sabırsızlaşıp öfkelenebilir, insanları eleştirebilir veya inatlaşabilirler.

Sağlıksız

Sağlıksız seviyedeki Birler, genelde kendilerini haklı görürler. Doğruları tek olduğundan, başkalarına karşı müsamaha gösteremeyebilir, dolayısıyla acımasız ve cezalandırıcı kararlar alabilirler. Tartıştıklarında serttirler. Fikirlerinin çürütülmesine tahammül edemezler.

Saplantılı ve obsesif yönlere kayabilirler. Her şey olması gerektiği gibi olmalıdır, bu yüzden kusurlara ve hatalara karşı tahammülsüz ve takıntılı olabilir. Sinir bozuklukları yaşamaları muhtemeldir.


 

 

enneagram-tip-2
Sağlıklı

Sağlıklı İkiler başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını anlayabilen ve bunları karşılayan merhametli ve destekleyici kişilerdir. Kendilerini başkalarının yerine koyarlar ve neye ihtiyacı olabileceğini kolayca anlayabilirler. İnsanlara yardım etmeye hazır ve cömert bir hali vardır. Ancak, başkalarının ihtiyaçlarına odaklandıkları zaman kendilerininkini göz ardı etmezler. Sadık bir arkadaş ve eştir, insanlardaki olumlu özellikleri görmeye meyilli ve mütevazi biridir.

Ortalama

Ortalama sağlık seviyesinde olan İkiler, insanlara yakın olmak ve sevilmek ister. Bu yüzden samimiyet kurmaya ve insanları kazanmaya çalışırlar. Ancak başkalarının istekleri için kendilerini yıpratabilir, kendi ihtiyaçlarını göz ardı edebilirler. İsteklerini söylemekte ve hayır demekte zorlanabilir ve ihtiyaçlarını karşısındakilerin anlamasını bekleyebilir. Kimi zaman aşırı sahiplenici ve manipüle edici olabilir. İnsanların onlara ihtiyaç duymalarını, her şeyden onları haberdar etmelerini ve tavsiye almak için onlara gelmelerini isterler.

Sağlıksız

Sağlıksız İkiler, sıklıkla istenmedikleri ve takdir edilmedikleri hissine kapılırlar; bu yüzden fazla alıngan ve şikayetçi olabilirler. İnsanlara kendilerini suçlu hissettirip, kendi istediklerini yaptırmaya çalışırlar. Yaptıkları iyiliklerin karşılığını görmek isterler; göremediklerinde ise aşırı öfkelenebilir; kendilerini takdir etmeyen kişileri nankörlükle suçlayabilirler. Karşılarındaki kişinin yardım isteyip istemediğini düşünmeden kendilerinde diğer kişinin hayatına müdahale etme hakkını görebilirler. İstediklerini elde edebilmek için kurban rolü oynayabilir; insanları manipüle edebilirler.


enneagram-tip-3
Sağlıklı

Sağlıklı Üçler, kendilerini olduğu gibi kabul ederler ve değerli olmak için daha başarılı olmaları gerektiği hissine kapılmazlar. Tamamen oldukları gibi görünürler. Yüksek bir özgüvene sahiptirler ve kendi değerlerinin farkındadırlar. Kendilerini geliştirme ve olabileceklerinin en iyi olma konusunda hırslıdırlar. Çoğunlukla öne çıkan, çok iyi iletişim kuran, motive eden ve dikkat çekici kişilerdir. Hedefe ulaşmak için çok çalışan, kişisel gelişime önem veren ve ısrarcı bir yapıdadır. Enerjik, verimli ve görev odaklıdır. Durumlara kolayca adapte olabilme özelliğiyle güçlüklere karşı koyabilirler. Çevresini çok iyi motive ederler.

Ortalama

Ortalama sağlık seviyesindeki Üçler, performanslarına odaklanırlar: başarılarının tanınmasını ve kabul görmesini isterler. Yaptıkları işte “en iyi” olmaya ihtiyaç duyarlar, bu yüzden kimi zaman duygularıyla olan temasını koparabilirler. Kendilerini ve başarılarını başkaları ile karşılaştırıp endişeye kapılabilirler. Kişisel statüsünü, imajını ve prestijlerini vurgulayıp öne çıkarmaya başlarlar. Diğer insanlar tarafından nasıl algılandıklarıyla yakından ilgilenirler. Kabul edilebilir bir görüntü sunarak, doğru şeyleri söyleyerek, davranış ve duygularını beklentilere göre ayarlayarak, güvenilir bir kişi imajı oluşturmaya önem verirler. Pragmatik, hırslı ve verimlidirler. Etkileyici ve göz alıcı görünümlerinin altında içten pazarlıklı ve duygusuz olabilirler. İmaja önem verir ve. Kimi zaman hatalarını görmekte zorlanabilir, bunlar için başkalarını suçlayabilirler.

Sağlıksız

Sağlıksız seviyede olduklarında, kendi duygularıyla temaslarını tamamen kaybederler. Başkalarının duygularına karşı hassasiyetleri azalır. Başarmak için “ne gerekiyorsa” yapabilir, bu anlamda güvenilmez bir hal alabilirler. Başarısızlık ve aşağılanmadan korktuklarından, kendileri hakkındaki sahte imajı korumak için kendilerini ve diğer insanları kandırma yoluna daha fazla başvurmak zorunda kalırlar. Tükenmişlik ve depresyon yaygın olarak görülebilir.


enneagram-tip-4
Sağlıklı

Sağlıklı Dörtler, kendi hislerini ve düşüncelerini analiz eden, farkındalığı yüksek, duyguları ve içsel dürtüleri ile temas halinde ve benliklerini arayan kişilerdir. Gerek kendilerine gerekse başkalarına karşı duyarlıdırlar: merhametli, düşünceli, insanları kırmamaya özen gösteren ve onlara saygılı olan kişilerdir. Kendilerini iyi ifade ederler. Yaratıcı, özgün ve estetik algısı güçlü kişilerdir, bu konuda çevresindekilere de ilham verir. Güzellikleri vurgulamayı ve hislerini estetik bir biçimde ifade etmeyi severler. Kendilerini gizlemeyen, duygusal olarak dürüst ve samimi bir yapıya sahiptirler. Duygusal açıdan daha güçlü, sıcak ve sempatiktirler. İç hayatları için oldukları kadar, ilişkileri konusunda da tutkuludurlar.

Ortalama

Ortalama Dörtler, tutkulu yapıları ve güçlü hayal güçleri sayesinde duygularını yoğun bir şekilde yaşarlar. Duygularıyla teması koruyabilmek için her şeyi içselleştirirler, bunun sonucunda da her şeyi kendilerine yönelik algılarlar. Duygusal olarak incinebilir ve aşırı duyarlı hale gelirler. Bazen kendilerini farklı ve yabancı hissederler. Ortalama Dörtler, kendileri hakkındaki imajlarını korumak ve duygularını düzene sokmaya yönelik zaman zaman kazanmak içe kapanabilir, hayal dünyalarına çekilebilirler. İlgilerini yönelttikleri şeyleri, dönüşümlü olarak, aşırı sevme ile onlardan bıkma ve hoşnutsuz olma şeklinde bir döngü içine girerler. Ruhsal dünyası çabuk değişir. Melankolik ve çabuk öfkelenen yönüyle birlikte eleştiriye hassastır.

Sağlıksız

Sağlıksız seviyede olduklarında, Dörtler, insanlardan uzaklaşabilir, her şeyi hayatlarından çıkarmak isterler. Bu hayat tarzlarını sürdürebilmek için az sayıda insana giderek daha bağımlı hale gelirler. Hayalleri ve beklentileri boşa çıkınca, başarısızlıkları nedeniyle kendilerine, kendilerini yeterince desteklemediklerinden dolayı da başkalarına karşı büyük bir öfke duyarlar. Herkesin onları hüsrana uğrattığını düşünürler. Sıklıkla depresif ve olumsuz duygular hissedebilir. Ümitsizliğe kapılıp kendilerinden şüphe edebilirler.


enneagram-tip-5
Sağlıklı

Sağlıklı Beşler; her şeyi olağanüstü bir sezgi ve anlayışla gözlemleyen, öğrenmeye meraklı ve araştırmacı kişilerdir. Zihinleri sürekli tetiktedir. İlgilerini çeken bir konuya yoğunlaşıp kendilerini tamamen ona verebilir ve yepyeni bir şey buluncaya kadar uğraşabilirler. Vizyon sahibi, önyargısız ve açık görüşlüdür. Her şeyi bir bütün olarak ve kendi bağlamı içinde algılarlar. Bu anlamda algıları ve kavrayışıyla insanları şaşırtabilirler. Hassas sezgileri ile doğru soruları sorabilen, yenilikçi ve entelektüel bir yapısı vardır.

Ortalama

Ortalama sağlık seviyesinde olan Beşler, harekete geçmeden önce her şeyi zihinlerinde uzun uzadıya kurarlar; modeli oluşturur, bilgi toplar, hazırlanır ve pratik yaparlar. Çalışkandır, uzmanlaşır ve teknik geliştirirler. Entelektüel birikimleri yüksektir. Araştırmaya, bilime ve fikir geliştirmeye yoğunlaşırlar. Ancak fikirleri olmasına karşın kimi zaman onları hayata geçirecek cesareti olmayabilir. Karmaşık fikirler veya hayal ürünü dünyalara dalıp gitgide çevrelerinden kopabilirler. Çoğunlukla yalnız ve duygusal olarak uzaktırlar.

Sağlıksız

Beşler, sağlıksız seviyede olduklarında ise, tüm sosyal bağlantıları reddederek inzvaya çekilirler. Tahrif olmuş algı ve yorumlamalarından dolayı insanlardan ve gerçekten kopuk olarak yaşarlar. Her gerçeği ve değeri inkâr eden nihilist bir konuma geçerek ağır bunalım ve hiçlik duygusu içinde sorunlar yaşayabilirler. Zihinsel üretkenliğini yitirebilirler.

 


enneagram-tip-6
Sağlıklı

Sağlıklı Altılar, güvenilir ve sözüne sadık insanlardır. İnandığı değer ve kişilere kendini adayan, sorumluluk sahibi, çalışkandırlar. Sağlıklı Altılar cesaretlidir ama sürekli tetikte olmak gerektiğini de göz ardı etmezler. Çevrelerini dikkatle gözlerler, insanları ve olayları sorgularlar, isabetli tahminlerde bulunabilirler. Bunun sonucu olarak, gelişmiş bir sorun çözme kapasiteleri olduğu söylenebilir. Pratik ve işbirliğine açık insanlardır. Herkesle eşitlik havası oluşturmaya çalışırlar. Aileleri ve arkadaşları gibi değer verdikleri insanlara sadıktırlar, onlar için bir gruba ait olmak önemlidir. Duygusal bağları güven üzerinedir.

Ortalama

Ortalama Altılar, gelecekle ilgili endişe duyarlar. Bu yüzden çıkabilecek aksiliklere karşı tetiktedirler. ile yaşarlar. Bütün önlemleri almaya çalışırlar, fakat yine de güvende olmak için yeterince şey yapmadıklarını düşünürler. Güvence ve sigorta peşindedirler. Risk almamak için bilindik şeylerle meşgul olmayı tercih ederler. Kendilerine destek olacak, güvenilir birilerini ararlar, bu yüzden sistemi ve otoriteyi sık sık sorgularlar. Endişeleri arttıkça şüpheci, hırçın ve engelleyici olabilirler. Problemler karşısında karamsar ve endişeli bir konum alırlar.

Sağlıksız

Sağlıksız seviyede olduklarında, Altılar, aşırı telaşlı ve güvensiz olabilirler. Davranışlarının sonucunda güvenliklerini tehlikeye sokmuş olduklarından korkarlarKorku, onlara egemen olmaya başlar. Her şeye aşırı tepki gösterirler ve sorunları abartırlar. İnsanlara çok zor güvenirler ve kolayca şüphe duyarlar. . Kendilerini değersiz ve yetersiz hissederler. Kendilerini savunmasız gördüklerinden, bütün problemlerini çözecek daha güçlü bir otorite ya da inanç arayışı içindedirler. Kurtarıcı ararlar ya da batıl inançlara takılıp kalabilirler.


enneagram-tip-7
Sağlıklı

Sağlıklı Yediler, dış dünyaya çok açık, özgür ruhlu, olduğu gibi davranan ve anlık gelişmelere göre tepki veren kişilerdir. Maceracı ve enerji doludurlar, her tecrübeden büyük bir mutluluk duyarlar. Her uyarım onlarda anında bir tepkiye yol açar, her şeyi heyecan ve canlılık verici bulurlar. Dünyaya karşı meraklıdırlar ve genellikle hızlı, kıvrak bir kavrayışa sahiplerdir. Sağlıklı Yediler pratik ve üretkendir – aksiyon ve enerji insanlarıdır. Aktif zihinleri, onları, hayatın birçok farklı alanını da keşfetmeye yönlendirir: sahip oldukları çok sayıdaki ilgi alanının, birbirlerini olumlu biçimde desteklemesi sonucunda çok yönlü insanlar haline gelirler. Birlikte olmaktan keyif alınan arkadaş canlısı insanlardır.

Ortalama

Ortalama Yediler, her zaman daha fazla seçeneğe sahip olmak isteyen, bu yüzden yerlerinde duramayan, huzursuz ve sürekli yeni şeyler arayan kişilerdir. Proje başlatmada oldukça iyilerdir, fakat bu projeleri devam ettirmekte güçlük yaşayabilirler. Daha iyi seçenekleri kaçırma korkusu yüzünden, belirli seçeneğe bağlanmak konusunda çekingenlik gösterirler. Birçok farklı konuyla ilgilendiklerinden dağılır ve konsantrasyonlarını kaybederler. Kendilerini kısıtlamazlar ve sözlerini sakınmazlar. Canlı ve neşeli kalabilmek için sürekli konuşur, abartır ve şakalar yaparlar. Negatif duygulardan ve konuşmalardan rahatsız olurlar, genellikle pozitife odaklanmayı tercih ederler.

Sağlıksız

Sağlıksız seviyede olduklarında Yediler, çok kolay ve hızlı bir şekilde bıkkınlığa ve kızgınlığa kapılıp kaba ve küçük düşürücü olabilirler. Endişelerini, manik konuşmalar ve aktivitelerle dışa vurarak, çocukça kaçışlara başvururlar: ne zaman durmaları gerektiği konusunda sıkıntı yaşarlar. Mutluluk ihtiyacının ölçüsünü kaçırabilir ve hedonist bir anlayışla yaşayabilir. Sağlıksız Yediler, diğer insanlara karşı ilgisiz olabilir. Zaman zaman öfke veya huysuzluk krizlerine girebilir ve kendilerini kontrol edebilmede derecede güçlük çekebilirler. Müsrif ve aşırılıklara eğilimli, ama yine de hiçbir şeyden tatmin olmadıkları bir hayat tarzında doğru sürüklenebilirler. Eğer hedefine ulaşamaz ve oto kontrollü olamazsa çevresine zarar verici olabilir.


 

enneagram-tip-8

Sağlıklı

Sağlıklı Sekizler, koruyucu, kararlı ve güvenilir kişilerdir. Cesur lider tavırları ve kendinden emin halleri ile bütünleyici ve yapıcıdırlar. Sevecen yanlarını göstermeyi güçsüzlük olarak düşünmezler. Başkaları adına konuşmak yerine, onların kendilerini ifade etmelerine izin verirler. Başkalarından destek alma konusunda iyidirler, kırılgan yanlarını da diğerleri ile paylaşabilirler. Ezileni korur, bağışlayıcılık ve cömertlik gösterirler.

Ortalama

Ortalama sağlık seviyesinde olan Sekizler, toplumsal olaylarda çevrelerine karşı hırçın tavırlar sergileyebilirler. Çatışma eylemleri çoğu kez korkutma amaçlıdır. Öfkesini şiddetli bir şekilde ifade edebilir, özellikle engellendiği zaman kontrol edici, agresif ve alaycı olabilirler. Henüz kendilerinden tam emin değildirler ancak yine de adalet, koruma ve güven sağlama amaçlarına uygun hareket ederler. Sevecen yanlarını sadece güvendikleri insanlara gösterebilirler. Eleştiriyi bir dereceye kadar kabul edebilirler. Kendilerine olan güven ve saygıyı belli oranda başkalarına da gösterebilirler.

Sağlıksız

Sağlıksız seviyede olduklarında acımasız, tahrip edici bir saldırganlık ve megalomani gösterebilirler. Benmerkezci ve herkesi yönetmeye çalışan bir yapıdadır. Eleştiri yapılmasına katlanamazlar. Kendileri dışında başkalarına güven duymazlar. Adalet kavramını kendilerine göre yorumlamaya eğilimlidirler. Katı ve acımasız olabilir, zayıf insanları kullanabilir. Mafya babalarının çoğu bu tipe örnek oluşturur.


enneagram-tip-9
Sağlıklı

Sağlıklı Dokuzlar; dinleyici, kabul edici, duygusal olarak dengeli ve sakin insanlardır. Tutumları olumlu ve destekleyicidir. İnsanları rahat hissettiren sakinleştirici ve moral verici etkileri vardır. Olaylara kolaylıkla diğer insanların gözünden bakabilirler. İnsanları bir araya getiren, arabuluculuk yapan ve grup içinde uyumu sağlayan kişilerdir. Sağlıklı Dokuzlar, gerektiği yerde güçlü ve dinamik olmasını bilirler. Yeri geldiğinde tercihlerini açık bir şekilde belirtebilirler. İnsanlarla kolay iletişim kurarlar. İlham verici ve yaratıcıdır.

Ortalama

Ortalama sağlık seviyesinde olan Dokuzlar; çatışmadan kaçınırlar; bu yüzden geri plana çekilip ortama ve insanlara uyum sağlarlar. Kimi zaman istemedikleri şeylere evet diyebilirler. Geleneksel rolleri ve durumları sorgulamadan kabul edebilirler. Dıştan uyumlu ve uzlaştırıcı görünmelerine rağmen içten içe inatçı ve dirençli olabilirler. Kimi zaman olaylara kayıtsız da kalabilirler. Düzeninin bozulmasından rahatsız olurlar ve harekete geçmekten hoşlanmayabilirler.

Sağlıksız

Sağlıksız Dokuzlar, ifade edilemeyen ve bastırılan müthiş bir öfkeye sahiptirler. Genelde belirsiz davranırlar ve duygusal olarak oldukça kapalıdırlar. İhmalkar ve sorumsuz olurlar, görevlerini aksatabilirler. Kendilerine destek olma çabasında olanlara da kızarlar. Enerjilerini bastırmaları kişisel gelişimlerini engelleyebilir.


PSİKOLOJİ

DÜNYA ÜZERİNDEKİ KİŞİLİKLER VE ÖZELLİKLERİ