PHP Dizge İşlevleri -PHP String İşlemleri

PHP Dizge İşlevleri -PHP String İşlemleri

Tarhi : 26-10-2020 03:22:52 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

Strlen Kullanımı

strlen($metin) : Girilen metinin karater sayisini verir.

mb_strlen Kullanımı

mb_strlen($metin) : Strlen Türçe metinlerde tam olarak karater sayisini vermez. Bunun nedeni Türkçe karakterlerin 2 byt yani iki karaterlik yer almasindan kaynaklmaktadir. Bunu engellemek için mb_strlen metodu kullanilir ve girilen metinin karater sayisi alinir.

str_replace kullanımı

str_replace($aranan,$yerineGelecek,$metin) : Bir metinde aranan içerigi bulmaya ve yerine yeni bir içerik girmeye yarayan php fonksiyondur.

str_repeat Kulanımı

str_repeat($metin,$tekrarAdet): İlk parametrede verilen metini, ikinci parametrede verile int değer kadar tekrar etmeye yarar.

strtolower Kullanımı

strtolower($metin) : Belirtilen metindeki tüm karakterleri küçük harfe çevirir.

mb_strtolower Kullanımı

mb_strtolower($metin) : Belirtilen metindeki tüm karakterleri küçük harfe çevirir. Karakter kodlama hatasini önlemek için mb_strtolower kullanilir.

strtoupper Kullanımı

strtoupper(metin) : Belirtilen metindeki tüm karakterleri büyük harfe çevirir.

mb_strtoupper Kullanımı

mb_strtoupper(metin): Belirtilen metindeki tüm karakterleri büyük harfe çevirir. Türkçe karaterlerin büyük harfe dönüsmesini saglar.

ucfirst Kullanımı

ucfirst(metin) : Bir içerikteki ilk harfi büyük yapar

ucwords Kullanımı

ucwords(metin) : Bir içerikteki tüm sözcüklerin ilk harfini büyük harf yapmaya yarar.

ucwords Kullanımı

ucwords(metin) (Türkçe Karater Sorunu) : ucwords için Türkçe karter sorunu asagidaki gibi çözülmüstür.

explode Kullanımı

explode($parça,metin): Bir metini belirli bir karatere göre parçalamaya yarar. Geriye dizi bir deger dönderir.

implode Kullanımı

implode($karater,$dizi) : Verilen bir diziyi istenilen bir karetere göre birlestirmeye yarayan fonksiyon. Geriye string bir deger dönderir.

str_split Kullanımı

str_split($metin,$kacarBöl): Birinci parametrede verilen metini, ikinci parametrede verilen karater sayisina göre bölmeye yarar.

str_split($metin,$kacarBöl) (Türkçe karater sorunu): Türçe karaterleri bölmek içinse asagidaki fonsksiyon kullanilmaktadir.

trim Kullanımı

trim($metin,$kareter): Bir metinin sagli ve sollu bosluklarini silmeye yarar.

ltrim Kullanımı

ltrim(): Verilen içerigin solundaki bosluklari siler.

rtrim Kullanımı

rtrim(): Verilen metinin sagindaki boslulari siler.

substr Kullanımı

substr($metin,$baslangicIndex,$uzunkluk): Metindeki belirlenen baslangiç index’inden itibaren belirlenen ikinici parametredeki sayi kadar karater getirir.

mb_substr Kullanımı

mb_substr($metin,$baslangicIndex,$uzunkluk) : Indekslemelerde Türkçe karakter sorunu yasandigi için istenilen karater gelemeyebilir bu sebebten mt_substr kullanilmaktadir.

strpos Kullanımı

strpos($metin,$aranan,$arananBaslangicIndex) : Metin içerisinde aranan harf veya sözcügün kaçinci indeksten basladigini veririr.

strripos Kullanımı

strripos(): Sözcük ve harf aramasini sondan yapar ve sondan buldugu ilkinin indeksini veririr.

strstr Kullanımı

strstr($metin,$aranan,true/false) : Verilen bir metini, ikinci parametrede verilen bir karatere göre böler ve üçüncü parameterede verilen true ise o karakterden öncesini verir.

htmlentities Kullanımı

htmlentities($metin) : Html kodlari metinsel bir sekilde görütülemeye yarar.

strip_tags Kullanımı

strip_tags($metin,$etiket) : Bir içerikte verilen etikler disindaki html etiketleri siler.

Daha detaylı bilgi için php.net‘i ziyaret ediniz.

Başarılar.