PHP MYSQLI VERITABANI BAGLANTISI ve ÖRNEKLERİ

PHP MYSQLI VERITABANI BAGLANTISI ve ÖRNEKLERİ

Tarhi : 09-02-2017 10:26:32 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI
çağlar bostancı

PHP DERSLERİ

Değerli arkadaşlar php mysqli veri tabanı bağlantısı ve bu bağlantıda sık kullanılan kodları sizler için derledim. Aynı zamanda örnek bağlantıların sizlere yardımcı olacağını umuyorum. Tüm metodları ayrı ayrı açıklayarak sizere açıklamaya çalışıtım ve  aynı zamanda her metoda örnekler vermeye çalıştım. İçeriğin sonunda ise mysqli ile sayfalama örneği bulunmaktadır. Faydalı olması umuduyla başarılar.

///qurey method
$db->query("select") ; Dışarıdan veri gelmediği sürece kullanılacak veri türüdür, güvenlik açığı vardır.
$db->fetch_array() ; Veri tabanından verileri dizi olarak çekmek için kullanılır.
$db->real_escape_string($disveri) : Bu kod query methodla çalışan sistemlerde sql güvenliğini sağlamak için kullanılır. SQL verileri için tehtid arz edecek karakterlerin başana \ koyar.
///end qurey method
///prepare method
$sorgusonuc=$db->prepare("select") : SQL sorgusunun başarılı olup olmamasına göre hareket eder TRUE/FALSE deger göderir.
$db->affected_rows() : INSERT-DELETE-REPLACE veya UPDATE gibi fonksiyonların başarılı ise kaçsatır etkilendiğini öğreniriz.
$sorgu->num_rows() : SELECT ile veri çektiğimizde kaç satır olduğunu öğrenmek için kullanırız.
$sonuc->fetch_array() : Veri tabanından gelen dizinin anahtar adlarını belirlemek için kullanılır. Var sayılan değer FETCH_ASSOC tur.
fetch_array(MYSQL_ASSOC) parametreleri
MYSQL_ASSOC : Tablodaki sutun isimlerini dizi anahtarı olarak kullanır.
MYSQL_NUM : Tablonun en başındaki sutuna 0 degeri vererek sutunları numaralı bir şekilde indexler.
MYSQL_BOTH : Tablo verilerini hem isim hemde sayısal deger olarak dönderir.
$sonuc->fetch_assoc() : Veri tabanından gelen verileri sutun adlarına göre indexler
$sonuc->fetch_row() : Veri tabanından gelen verilerin Sutunları numaralı sıralı olarak indexler.
$sonuc->fetc_object () : Veri tabanından gelen verileri nesne olarak getirir.
$sonuc->insert_id : Veri tabanına giren son verinin id numarasını (autoincremented) getirir.

$sorgu->bind_param(parametre,Değiken1,Değişken2) : Prepare ile yapılan sorgularda ? işareti ile olan yerlere veri girişleri için kullanılır.
bind_param->parametreleri
i => İlgili değişken tipi tamsayı int
d => İlgili değişken tipi noktalı
s => İlgili değişken tipi String
b => İlgili değişken tipi Binary
$sorgu->execute() : bind_param ve prepare ile gönderilen sqlsorgusunu veri tabanına göndermek için kullanılır
$sorgu->get_result()  : SQL sorgusundan dönen sonuçları alır
$sorgur->fetch_assoc()  : Prepare ile gönderilen sorgu ile veri tabanından satır başlıklarına göre veri çekmeye yarar.

//VERİ TRANSFERİ
istemci => sunucu => apache => php => mysql
istemci <= sunucu <= apache <= php <= mysql
//

QUERY METOT ÖRNEĞİ

ÖRNEK VERİ GİRİŞİ

ÖRNEK VERİ OKUMA 

ÖRNEK SINIRLI VERİ OKUMA

KAYIT SİLME ÖRNEK

KAYIT GÜNCELLEME ÖRNEK

KAYIT ARAMA ÖRNEK

SAYFALAMA ÖRNEK