PHP INTERFACE NESNE ARA YÜZÜ KULLANIMI

PHP INTERFACE NESNE ARA YÜZÜ KULLANIMI

Tarhi : 03-02-2021 03:51:06 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

PHP Nesne Tabanlı Programalamada arayüz oluşturmak yaptığınız projelerde ve PHP MVC yazılımlarda önemli yer tutmaktadır. Birlikte bizde örnek bir php interface (Arayüz) oluşturalım. Öncelikle arayüz oluşturulacak sınıflarda yönlendirici olarak tanımlanmaktadır. Metotların public olarak tanımlanması gerekmetedir. Bu sınıfta tanımlanan metodlar mirasçı alt sınıflarda da tanımlanmak zorundadır. Bu sınıflar interface className{} şeklinde tanımlanırlar ve kendinden sonra gelen sınıflarada implements operatörü kullanılır.

PHP Adaptör Tasarım Deseni (Adapter Design Pattern) Kullanımı

Daha önce oluşturulmuş bir interface arayüze sonradan metod eklemeye çalışıldığında problem yapanmaktadır. Bunun için daha önceden oluşturlan arayüzü extends ederek yeni arayüz oluşturuyoruz ve daha önceki arayüzde ki metotları miras alarak yeni arayüzde yeni metodlarıda ekleyip sınıflar oluşturuyoruz.

PHP Decorate Design Pattern

Oluşturulmuş bir sınıfı başka bir sınıfın içerisinde kullanılması durumudur.

PHP Factory Design Pattern

Daha önce oluşturulmuş sınıfları daha kısa bir şekilde oluşturarak geri dönmesi durumu.

Başarılar.