C Standart Fonksiyon Kütüphaneleri

C Standart Fonksiyon Kütüphaneleri

Tarhi : 31-12-2020 12:08:46 | Yazar : ÇAĞLAR BOSTANCI

Merhaba, C dilini öğrenirken, C’nin standart fonsksiyonlarını öğrenmeden olmaz. Çünkü ekrana girdi ve çıktı yapıtığımız printf(),scanf() dahi C standart fonksiyon kütüphanesi stdio.h’a aittir. Bildiğimiz gibi fonksiyonlar yazılımları daha da kolaylaştıran yapılardır. Standart C dili fonksiyonları programlama yapmamızı kolaylaştırmakta ve işleri daha da hızlandırmaktadır. Tabi sizde C dili standart fonksiyonlarına ek olarak kendi kütüphanenizi yazabilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz kütüphanleri projelerinize dahil edebilirsin. Bu C standart fonksiyon kütüphanlerini projemize aşağıdaki gibi dahil edebiliriz.

Standart C dili kütüphanleri ve özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu tablodaki kütüphanelere sıra ile bakalım.

Kütüphane Adı Kütüphane Özelliği
string.h Metin İşlemleri
ctype.h Karakter İşlemleri
conio.h Yazı İşlemleri
math.h Matematiksel İşlemler
stdio.h Girdi / Çıktı İşlemleri
stdlib.h Muhtelif İşler
graphics.h Grafiksel İşlemler

C String (string.h) Kütüphanesi Fonksiyonları

C’de string işmeleri yapabilmemiz için oluşturulmuş kütüphanedir. Kütüphanede yeralan fonksiyonlar ve özellikleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Fonksiyon Özelliği
strlen(‘metin’) Dizideki eleman sayısını verir.
strcpy(metin_1,metin_2) Metin_2’yi metin_1’e kopyalar.
strncpy(metin_1,metin_2,n) metin_2 değişkenin baştan n. karakterini metin_1 değişkenine kopyalar
strcat(metin_1,metin_2) metin_1 sonuna metin_2’yi ekler
strncat(metin_1,metin_2) metin_1’in sonuna metin_2’nin n. karaterine kadarını ekler.
strcmp(metin_1,metin_2) İki metini karater olarak karşılaştırır. Aynı ise 0 metin_1 karakteri fazla ise pozitif, metin_2 karakteri fazlaysa negatif değer dönderir.Hesaplamayı ASCI kodlarına göre yapar
strstr(metin_1,metin_2) Metin_1 içerisinde metin_2’yi ara bulursa metin_1’de aranan değerin ilk başladığı karakterini göstericisini dönderir. Eğer bulamazsa ‘\0’ null değerini dönderir

Yukarıda belirtmiş olduğumuz fonksiyonları aşağıdaki uygulamada örenekleri yapılmıştır.

C Math.h Kütüphane Fonksiyonları

C dilinde matematiksel işlemleri yapmak için kullandığımız sınıftır. Math.h kütüphesini kullanmak için #include <math.h> sayfanın başında çağırmamız gerekli. Aşağıdaki tabloda fonksyion ve özellikleri verilmiştir.

Fonksiyon Özellik
sqrt(x) x’in karekökünü alır.
pow(x,y) x’in y’inci kuvvetini alır.
fabs(x) x’in mutlak değgeri
floor(x) x’i en yakın küçük tam sayıya yuvarlar
ceil(x) x’i en yakın büyük sayıya yuvarlar.
sin(x) x radyan açısının sinüsü
cos(x) x radyan açısının kosinüsü
log(x) e tabanına göre x’in logaritması
exp(x) e(2.718…) sabitinin x’inci kuvveti
fmod(x,y) x’in y’ye bölümünden kalan
int rand() rasgele sayı

C Karakter (ctype.h) Kütüphanesi Fonksiyonları

C’de karater işlemleri yapmamızı sağlar. Örneğin harf-sayi sorgulamsı, büyük-küçük metin yazdırımı vb. Bu kütüphaneyi kullanabilmeniz için #include <ctype.h> kütüphanesini sayfa başında çağırmanız gerekmektedir. Bu kütüphane kullanılan fonksiyonlar ve özellikleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Fonksiyon Adı Özelliği
isalnum(n) n’in alfanümerik (harf veya sayı) olup olmadığını sorgular. Alfanümerik ise true(Sıfırdan Farklı) değilse false(Sıfır) değer dönderir.
isalpha(n) n harf ise true , harf değilse false değer dönderir.
digit(n) n rakamsa true(1) değilse false(0) değerini dönderir.
islower(n) n harfi küçükse true(1) değilse false(0) değeri dönderir.
isupper(n) n harfi büyükse true(1) değilse false(0) değerini dönderir.
isspace(n) n boşluk veya tab ise true(1) değilse false(0) değerini dönderir.
tolower(n) n harfini küçük harf yapar.
toupper(n) n harfini büyük harf yapar.

Aşağıda C dili ctype.h kütüphanesi fonksiyonları ile iligili uygulama bulunamaktadır.