Python Demet Kullanımı (PYTHON DEMETLER)

Python’da demetler görünüş olarak list’e benzemektedir. List’den farkı normal parantezlerle

oluşturuluyor olmaları. Aynı zamanda demetler tipe olarak ekran…

Devamı...

Python Karakter Dizileri (Python String İşlemler)

Merhaba Python karakter dizilerini ve fonkisiyornlarını bu yazımızda ele alacağız. Yazılıma ilk olarak Python’la başlamadıysanız sizlerinde bildiği gibi string işlemerler bütün yazılım dillerinde var.

Devamı...