Python Kullanıcıdan Veri Alma (Python Getting Data from User)

Python da consoldan kullanıcıdan bilgi alma gereksinimi duyabilirsiniz. Bu gibi durumlarda input() Fonksiyonu

kullanılmaktadır. Bu fonsiyon yazıldıktan sonra…

Devamı...