Python Dict (Sözlük) Kullanımı (Python Dict Method)

Python’da sözlüklerde list,demet,karater dizisi gibi veritilerinden biridir. Sözlük yapısı list’e benzemektedir. Listelerde verilerin indexlerini numeric
değerler vermemiz gerekiyordu.

Devamı...