JQUERY SEÇİCİLER (SELECTORS)

  JQUERY SEÇİCİLER (SELECTORS) BASİT SEÇİCİLER (BASIC SELECTORS)<BR /> JQUERY ile bir nesneyi seçmenin üç yöntemi bulunmaktadır. Bunlar: 1. Tag (ait olduğu etiket sınıfı) $(‘a’)<br /> 2. Class(stil grubu) $(‘.sinif’)<br /> 3. #id (farklı bir kimlik) $(‘#id’)<br /> TAG SEÇİCİLER HTML taglarının isimlerini yazarak istediğimiz tagı seçebiliriz. Aşağıdaki örnekte butona tıklandığında p elementlerini arkaplan ve […]

Devamı...