JAVASCRIPT DOCUMENT NESNESİ

JAVASCRIPT DOCUMENT NESNESİ anchors[] : HTML doküman üzerinde name ve/veya id özellikleri tanımlanmış anchor elementlerinin listesini verir. characterSet : HTML dokümanın ISO-8859-9 veya UTF-8 gibi karakter setini verir. contentType : HTML dokümanın HTTP başlığındaki MIME tipini belirten Content-Type değerini verir. cookie : Çerezler başlığında anlatılmıştır. domain : HTML dokümanın alan adını verir. forms[] : HTML […]

Devamı...