JAVASCRIPT BAŞLANGIÇ

JAVASCRIPT YAZIM KURALLARI Javascript’te değişkenler ya alt çizgi ile başlar ya da harf ile başlar. Değişkenler rakamla başlamaz ve özel karakterlerle  başlamaz. $degisken, #degisken, 8degisken gibi. Değişken isminin uzunluğu en çok 255 karakter olabilir. Değişken ve fonksiyon isimlerinde büyük küçük harf ayrımı vardır. Değişkenler her zaman var ifadesiyle tanımlanmalıdır. Javascript’te Türkçe karakterler kullanılmaz, Ç,Ş,Ğ,Ü,Ö… Sabit […]

Devamı...