JAVASCRIPT HAZIR FONKSİYONLAR

JavaScript Hazir Fonksiyonlar fonksiyon : açiklama escape() : Bir karakter dizisini Unicode (universal code) formatinda sifreler. unescape{) : escape ile yapilan sifrelemeyi desifre eder. parseFloat () : String veriyi float tipine dönüstürür. parseint() : String veriyi belirtilen sayi sistemi tabanina göre çevirip tamsayi olarak döndürür. string() : Girilen degeri string veri türüne çevirir. Number() : […]

Devamı...